Automatické pořizování dokladů z došlé pošty II. Bez ISDOC

Bylo by možno takto automaticky pořizovat i faktury a jiné doklady v čitelné podobě jako např.

S tímhle se už experimentovalo.

Existují (neveřejné) nástroje, které umožňují popsat strukturu textu daného dokladu a vytěžit z něj údaje (víceméně na základě regulárních výrazů).

Funguje to v podstatě velice spolehlivě - bohužel pouze na hlavičkové údaje.
Dostat z toho řádky je komplikované, protože tok textu je přerušovaný různými hlavičkami a patičkami, které je potřeba odfiltrovat. Asi jediné reálné řešení je pro každý typ faktury napsat (v zásadě krátký) kód, který ty řádky vytěží.

Asi by se to dalo dělat, ale je to otravná práce a je otázka, kolik to nakonec vůbec bude mít uživatelů…

1 Like

Správná cesta nakonec bude:

  • Minimalizovat nákupy za HOTOVÉ na občasné úlety majitelů firmy

  • Dotáhnout s VISA a MC jejich akci EU A ČESKO BEZ ÚČTENEK, kde již byly započaty práce na přenášení účtenek od obchodníků přes HomeBanking až do účetnictví také v datové podobě

  • Využívat karetní systémy, kde vyúčtování nákupů bude, bude od partnera velkých sítí čerpaček a chodit běžnou fakturou ISDOC (UŽ TAKOVÍ EXISTUJÍ) a ty nečitelné nákupní doklady, budou jen smutnou historií - těchto časů se dlouhými účtenkami např. z OBI, kde je jen jedna položka a zbytek reklama

MOŽNÁ SE TOHO NEDOŽIJU - ale přijde doba, kdy to všichni pochopí, že vytěžovat data z obrázků pochybné kvality je BIZÁR

a pak ti do toho hodí vidle někdo jako znám já, že má polovinu nákupů přes pokladní stvrzenky, které platí různýma soukromýma kartama a tyto lístky zaměstnancům proplácí z pokladny :slight_smile:

Nu přiznám, že bych si takového klienta dlouho nehřál v SHIPARDu. Když už to pochopil Martin Pollák a od stovek chaotických nákupů nakupuje 90 % u Stavebniny DEK, kde mi ihned poslou fakturu i s ISDOCEm, může se do toho pustit každý.

Ale zase je pravda, že si můžu v důchodě vybírat jen klienty, kteří plní dohodnutá pravidla, a občasný úlet jim s patřičným komentářem TOLERUJI

Jinak to co popisuješ samozřejmě je STANDARD a noční můra všech účtařů ve skupině Klub vyhořelých či doutnajících účetních | Facebook, kde denně popisují, jak odvážejí desítky šanonů klientům za vrata, když už i jim došla trpělivost :slight_smile:

tak mě to zatím ještě baví :slight_smile: Jediná má podmínka je posílat doklady průběžně každý den.

1 Like

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.