Automatické pořizování dokladů z došlé pošty

V Laboratoři je nová volba “Testovat automatické pořizování dokladů z došlé pošty”.
Pokud se zapne, ze všech příchozích zpráv, které obsahují validní ISDOC, se automaticky pořídí přijaté faktura.

Jedná se o experiment a nemělo by se to zapínat ostrých datech. Celé je to zatím velice jednoduše pojaté:

 1. Dochází ke kontrole Osoby - pokud existuje (na základě IČ), správně se přiřadí jak k faktuře, tak k došlé poště. Pokud osoba neexistuje, je automaticky založena z registru.
 2. Přijatá faktura je naimportována do “žlutého” stavu v první číselné řadě faktur přijatých. Automaticky dojde ke “spárování” s došlou poštou.

Jinými slovy se to chová v podstatě velmi podobně jako import banky.

Aby to fungovalo, musí být zapnuté Nové osoby/adresy.

Aby se to dalo reálně používat, chtělo by to asi:

 • Na Osobu přidat nějaký parametr typu “Automaticky importovat přijaté faktury”, případně s volbou číselné řady a možná i stavu, do kterého má faktura padnout (při správném nastavení se to asi dá rovnou dávat do platného stavu - určitě u nějakých opakujících se faktur).
 • Tam, kde to na Osobě nebude povolené, by mohlo být přímo v dashboardu nejaké tlačítko “Import”.
 • Bude se muset hodně vylepšit “Nastavení řádků dokladů”, případně nějaké dohledávání položek podle kódů / EANů atd…

Celé je to velice návykové a podle mne se jedná o záblesk budoucnosti :laughing:.

1 Like

První pokus s Fakturou od KVASAR dopadl tak, rychle, že jsem ho ani nestačil zdokumentovat.
Zkusím tu samu ještě jednou, zda třeba vyhodnotí duplicitu ?

Je to ale ve vteřinách viz obrázky s časy


Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.39.18


Snímek obrazovky 2023-03-14 v 10.40.36

U těch FP Stavebniny DEK vše OK také ve vteřinách, jen tedy zbývá dořešit to co jsme probírali u Tebe:

 • Tedy tu rekapitulaci DPH s atributem: Ruční výpočet DPH
 • A posléze nějakou podporu, když stejného dodavatele mám různé druhy položek - tedy jejich detekci a nastavení účtování správných pohybů na řádku atd.


Procházel jsem si nějaké přijaté faktury.

Možná by nebylo špatné do těch parametrů na Osobě přidat i výchozí účtopoložku, a možná i zakázku a středisko. Nebylo by to dokonalé, ale v mnoha situacích by to na 95% eliminovalo nutnost použít Nastavení řádků (u pravidelných režijních faktur typu Internet i 100%).

Ano to by bylo jedno z možný řešení, hlavně pro režijní faktury, kde je to pořád jednoduché např. jednou měsíčně nájem, licence, domeny atd.

Pokud by to mělo být obecně použitelné mělo by to být 1:N jako položky Osoby dodavatele
A ještě víc se do budoucna přikláním párování s objednávkou (nebo nákupní smlouvou), kde by bylo uvedeno:

 • co od něj nakupuji, v jaké periodicitě (nájem =. účtopoložka, materiál = položky vč. jejich kódu )
 • U objednávky, kterou uvedou v hlavičce, nebo na řádku: Položky, Ceny, Množství …

Ještě přípravím ty příklady na:

 • Srážku záloh (daňových i nedaňových
 • Vrácení např. palet
 • Časové rozlišení na řádku
 • Různé sazby DPH např. na vyúčtování záloh na nájem a služby

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.