Automatizovat vytvoření PDF z textu do Filtru

Už jsem se o tom bavili, že by ta nová funkce Vytvořit PDF z textu zprávy mohla být automatizována třeba přes Filtry zpráv

Snímek obrazovky 2023-04-22 v 9.20.58

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.