Chodí mi řada vyúčtování v HTML není náhled v Detailu FP

CHodí mi poměrně hodně faktur v HTML, kdy v došlé poště jsou viditelné a čitelné, ale zobrazení v přijaté faktuře není náhled

  • Řeším to tak, že si HTML náhled faktury (hlavně Apple) sestřelím obrazovku a pak to do faktury přidám přetažením jako PDF. To není moc komfortní a asi by stačilo v detailu faktury to HTML zobrazit stejně jako ve zprávě.

  • Tuším, že se to primárně nechtělo, aby tam nebyla vidět celá korespondence a teprve až někde za rohem PDF faktury. Pokud by to šlo obrátit, napřed příloha a pak tělo emailu bylo by to dobré i v došlé poště

To už se řešilo tady, ne?

Asi ano jen jsem to už nezjistil jak to dopladlo v roce 2021, předpokládám, že zatím ne tak pokud by šel ten navrhovaný tisk PDF do přílohy asi bych to uměl obslouhovat

U zpráv, které přišly e-mailem a které nemají přílohu, se zobrazuje ikona / tlačítko, kterým lze tělo zprávy uložit jako pdf přílohu.

Je to experimentální a nevím, jak budou ty přílohy vypadat - e-maily v PDF jsou někdy hodně zmatená záležitost.

Je to OK!

Jak jsi psal, že by to šlo např. zautomatizovat pomocí Filtrů viděl bych to reálně třeba takto: