Denní přehled do emailu .v. Počáteční stavy uzavřených období

Rád bych i nadále měl ve všech živých databázích možnost zasílání Denního přehledu. Mám tam dnes jediný stávající problém:

  • Návaznosti počátečních stavů již uzavřených období, pokud by to šlo zařídit nějakým atributem v číselníku fiskálních období typu Nekontrolovat návaznosti PS, tak bych to uvítal, k některým věcem se již nechceme vracet např. komplikace s Počátečním stavem saldokonta Peníze na cestě v cizí měně

  • Podobný problém jsou počáteční stavy, kdy jsme přecházeli a ještě budeme přecházet z Daňové evidence na účtování v podvojné soustavě

Je vymyšlený mechanismus, kdy obecně u jakékoliv kontroly by mělo jít na fiskálním období nebo příslušném číselníku dát zapnout NEKONTROLOVAT, resp. NEHLÁSIT NOTIFIKACE. Tím by se to dalo polačit. V případě, že ovšem někdo dané fiskální období nebo příslušný číselník začne editovat (otevře do opravy), tak by se to nastavení zase potlačilo a začaly by kontroly aktivně probíhat a případně hlásit nesoulad …

To by bylo skvělé. Hlásilo to do nedávna i nějaké zásoby i když jsem žádné neměl, ale to je již asi vyřešeno ?

Ano, ty zásoby jsou už opravené.