Editace více adres na osobě

Zjistil jsem, že pokud uživatel nemá práva uživatele Správce databáze, tak se mu v editačním dialogu osoby nezjevují tlačítka Přidat a Oprava u Osob. Podle mého názoru to je chyba, protože by tyto údaje měl být schopen editovat každý, kdo má možnost editovat Osoby.