Evidence platebních karet?

Docela by mi taková evidence bodla s vazbou na nastavení řádků Banky.

Evidence by měla obsahovat:

  • Číslo PK kompletní
  • Název platební karty např.: VISA 7532 u RB01 - Karel Jačko
  • Číslo PK anonymizované poslední 4 nebo 3 znaky, tak jak je uváděno v bance a dokladech nákupu PK
  • Osobu vlastníka
  • Číslo bankovního účtu (vlastní i cizí) ke kterému je karta vydaná
  • Platnost karty do
  • Osobu pracovníka, kterému byla karta svěřena k vyúčtování

Doplnil jsem tam Tvůj návrh struktury z původníha fóra.