Facelift workflow

Na základě různých požadavků na vylepšení Zpráv ve Workflow došlo k několika změnám.
Může to způsobit drobné obtíže - po upgradu bude možná potřeba doladit některá stávající nastavení.

Zatím je to celé určené k testování a není to nikde v ostrých databázích k dispozici.

Zjednodušení nastavení Druhů zpráv

Původní, poměrně komplexní, nastavení bylo maximálně zjednodušeno:

Nové checkboxy mají následující význam:

  • Zadávat údaje Dokladu (datumy, platební údaje atd.) - ve zprávě jde zadávat základní údaje o dokladu.
  • Zadávat analytické členění (středisko, majetek atd.) - ve zprávě lze zadávat zakázku, středisko, majetek, projekt atd.
  • Zadávat zakázku - checkbox umožňuje povolit zadávání zakázky. Tohle je mírně matoucí a bude se to muset dořešit - existují situace, kdy se nechce zadávat celé analytické členění, ale chce se zadávat Zakázka.
  • Zadávat termín - ve zprávě se bude zadávat termín.

Nový vzhled Zprávy

Nově potom při zapnutí všeho vypadá Zpráva nějak takto:

V dashboardu bylo adekvátně upraveno zobrazení jednotlivých Zpráv: