HROMADNÉ Zúčtování kurzovních rozdílů nad saldokonty

V některých databázích mám poměrně hodně drobných kurzovních rozdílů, záměrně si to nechávám jako poměrně nepříjemnou ruční práci na konec roku. Potom na to jdu tímto postupem:

 1. Otevřu si nad saldem závazků přehled KURZOVNÍ ROZDÍLY

 • Zde záporné zústatky jsou ztráty = 563.xxx
 • Kladné zůstatky jsou kurzovní zisky = 663.xxx
 • Ještě se dívám, zda u Osoby něco není v jiné měně třeba vyrovnání jen v CZK místo USD nebo EUR
 1. Založím hlavičku ÚD v v k tomu zřízení dokaldové řadě a vyplním ja uvedeno nízže na obrázku tedy strategie jedná osoba = jeden doklad
 • Druh dokladu KR
 • Datum = Ultimum roku zde tedy 31.12.2022
 • Měna CZK
 • Osoba dle salda zde tedy "HugeDOmains.com
 • Potvrdím a jdu na řádky

 1. První řádek bez částky jako ÚP dám 563100 (částky doplním až na konci) podle zkontroklovaného součtu na saldo

 2. Druhý řádek dělám postupem:

  • Kliknu myší do VS a tam napíšu HugeDoman
  • AUtomaticky se mi vše po nabrání první částky -63,16 nabere do řádku - BINGO
  • Jen si musím vizuálně podle částky sledovat co jsem už nabral a co ne. Barevné označení již nabraných by nebylo špatné a hromadné označení všech a nabrání a založení dalších řádků by bylo ÚŽASNÉ

 • PŘÍDÁM. DALŠÍ ŘÁDEK
 1. Po poslední řádku zkontroluji celkové částku na 1. obrazovku a pokud mi sedí v pravém horním rohu rozdíl na celkový kurzovní rozdíl v saldokontě
 • DOplním obrat DAL (Ztráty do prvního řádku, pokud jsou tam i obraty na MD (Zisky) ty přidán na další řádek ÚP 663.xxx tak aby celý doklad by MD DAL vyrovnaný
 1. UKLEPNUTÍ bývají nejčastěji v typu řádku, když se spletu a ponechám ty vyrovnávací řádky jako typ Kurz. rozdíl závazku místo Účto-položka

Myslím tedy že to je poměrně snadno automatizovatelné, ideálně doporučuji 2. strategie

 • Po firmách nebo po měsících
 • Kontrola, na to že předpis a vyrovnání mají stejnou měnu
 • Tabulka nastavení třeba v definici saldokonta, kde by byly účty pro Zisk a Ztrátu, Haléřový rozdíl ± a třeba i režijní střediska, zakázky apod.

POkud bude třeba tak to na natočím jako video včetně komentáře

Viděl bych postup ve 2-3 fázích:

 1. Hromadně nad Přehledem SALDOKONTO/ZÁVAZKY/Kurzovní rozdíly tak, že bude vedle sumačního řádku za osobu tlačítko

které vygeneruje vnitřní účetní doklad do přednastavené řady účetních dokladů s typem pohybu Kurzovní rozdíly a založí všechny řádky, stejnou technikou jako se dnes dělá ruční nabrání rozdílu za danou osobu. tedy pohyby Kurzovní rozdíl závazku

Celkové saldo zde např. Aktivní = záporná částka se zúčtuje účto-položkou na MD účtu 563.xxx, pokud se v dokladě vyskytne u závazků i kurzový zisk, jeho hodnota se zúčtuje účto-položkou na straně DAL 663.xxx

 • V prvním kole bych si uměl i představit, že ty max. 2 účtopoložky zadám i ručně

POZOR BYCH DAL NA :

 • Datum VÚD účetní může být nejvýšše ultimum za období, ve kterém mám vyfiltrovaný přehled
 • Měnu saldokontního případu - pokud různé tak samostatné VÚD
 • Do textu by se mohl naplnit text : Zúčtování KZZ závazků &&Osoba &&VS (nevím jak označit ty proměnné

NASTAVENÍ
Asi by nebylo úplně špatné mít uživatelské nastavení Saldokonta, kde by si uživatel nastavil účty pro tyto operace

 • Kurzovní ztráta (563.100 pokud jsou v rozvrhu brát jako. výchozí)
 • Kurzovní zisk (663.100)
 • Haléřový rozdíl AKtivní a Pasivní
 • Tolerance kurzovního rozdílu v %
 • Tolerance haléřového rozdílu (k diskusi zda po měnách nebo také %)
 • Středisko, Zakázka (většinou režijní)

2-3. FÁZE:
Tu bych viděl ideálně ihned po zaúčtování dokladu vyrovnání, kdy by se vyčíslily KZZ na výpise a podle nastavení se hned zúčtovaly v 2. účetním okruhu až na něj jednou dojde, podobně jako třeba přírůstek a úbytek nedokončené výroby, zúčtování haléřových rozdílů …

Uvědomuji si, že to asi není použitelná analýza ale asi to už jinak a lépe neumím, třeba i přijedu a ty si mne vyzpovídáš jako běžného pacoše :slight_smile:

AHoj @sebik asi zatím nepovedlo ? Jen dotaz kdyby náhodou jinak to jdu bušit ručně :slight_smile:

Budeš ode mne Davide @sebik k tomuto ještě něco potřebovat? SOuhlasím se zpoplatněním této úpravy !

Karel

V Saldokontu je nová sestava Kurz. rozdíly, kde je u každého součtového řádku ikona, kterou jde vygenerovat účetní doklad, který vyřeší konkrétní kombinaci Osoba / Měna.