ISDOC import neřeší v SHIPARDu <DocumentType> pro typ 2 Opravné daňové doklady (DOBROPIS)

  • Položky by měly být se zápornou hodnotou, v databázi POLLAK je tam více od Stavebniny DEK
  • Doklady FP 2200618466 (Dobropis) a běžná faktura 2201596413

Snímek obrazovky 2022-07-26 v 14.50.33
Snímek obrazovky 2022-07-26 v 14.50.46
Snímek obrazovky 2022-07-26 v 14.51.11

Podle mě to není tak jednoduché jak píšeš. Opravný daňový doklad totiž může být i kladný (nejen záporný). Takže ty záporné hodnoty by měly být dle mého názoru již záporné v tom zaslaném dokladu …

Jde jen o to, že v dokladu Stavebniny DEK je v ISDOC správně uveden ten typ 2 a David mi včera potvrdil, že to zatím neřešil. Zde se jedná o primární DOBROPIS vratku palet v a tedy jeho rolí je částky i v položkách interpretovat s opačným znaménkem.

Pokud běžná faktura po srážce např. zálohy vyjde celkově mínus to vyjde z výpočtu i v typu “1”

No asi si nerozumíme, oni ten daňový dobropis mají finančně vyjádřený kladnou hodnotou? Pokud ano, tak jak se to potom má chovat u těch faktur, které jsou vyjádřený dle mého názoru správně zápornou hodnotou?

1 Like

NU i o tom jsem uvažoval a jediné řešení, by bylo nastavení u Kontaktu např. na smlouvě, jak jsme se již kdysi před desítkami let bavili, že na to jednou dojde :slight_smile:

Ano je to lidové tvořivost, a každý SW to implementuje po svém. Já ovšem řeším praktické použití, když nejsem schopný donutit jinou stranu, tak bych si to podobně jako v nastavení řádků dokladů nastavil pro tohoto partnera např. v něčem jako Nastavení hlavičky dokladů, kde by se třeba dalo řešit :slight_smile: * ruční úprava rekapitulace DPH

  • práce s datumy …

V podstatě aby to bylo rovnocenná alternativa ručního pořízení faktury kopií, bylo by dobré doladit i ty jemné nuance, které po importu nutí:

  • Ručně opravit datumy, které jsou v ISDOC správně a z nich se dají správně i odvodit ostatní

  • Když nesedí o haléře částky v rekapitulaci DPH, tak proč je nepřevzít z odpovídajících záznamů v ISDOC

  • Zatím jsem neřešil ISDOC od nového dodavatele, zda se přes IČ v ISDOC a DIČ doplní do kontaktu včetně bankovního spojení, emailů a telefonů s kontrolou na ARES (VIES) a Registr plátců DPH

  • Zda se mají importovat a zakládat z řádku nové položky

  • Zda se podobně jako výpis z FIO má automaticky vytvořit nepotvrzená přijatá faktura provázaná na došlou poštu

Tady u Polláka se mi podařilo to, že mi cca 80% faktur chodí v ISDOC a rád bych to vypiloval

Upravil jsem to tak, že pokud je to dobropis, tak se kladné částky mění na záporné.
Pokud by tam byla záporná částka, tak se nechá záporná.

1 Like

Vyzkouším + 20 chrakterů