ISDOC import versus REPAPITULACE DPH

Po importu faktury od Stavebniny DEK, která je u mne nejčetnější, se víceřádkových faktur DPH “symbolicky o haléře” liší proti součtu plnění z řádku.

doporučil jsem někdy dříve, při zjištěném rozdílu mezi hlavičkou řádky, za jednotlivá plnění, byl i automaticky proveden postup jako v těchto případech dělám ručně:

  • Vyznačím na hlavičce ruční úpravu
  • Naplním všechny údaje přesně podle rekapitulace
  • Jediné co bych asi pro tyto situace uvítal by bylo nastavení limitu v měně, kolik si můžu pro účtování zde dovolit TOLEROVAT. KLidně někde nastavení Filtrů podle partnerů individuálně

Já proti tomu v zásadě nic nenamítám. Ale než se do toho pustím, tak by možná neškodilo se o tom trochu pobavit, protože ten problém je hlubší a v podstatě s DPH tak úplně nesouvisí.

Faktury ze Stavebniny DEK jsou vadné. Typicky se jedná o dva problémy:

Za prvé, jsou tam vadné už některé řádky.

Cena za jednotku bez DPH je 169.55, cena celkem je 4 x 169.55 = 678.20 - to ale nesedí na jejich celkovou cenu 678.22.

Úplně stejně je to vadné v ISDOCu:

<InvoiceLine>
	<ID>245760</ID>
	<InvoicedQuantity unitCode="ks">4.00000</InvoicedQuantity>
	<LineExtensionAmount>678.22</LineExtensionAmount>
	<LineExtensionAmountTaxInclusive>820.65</LineExtensionAmountTaxInclusive>
	<LineExtensionTaxAmount>142.43</LineExtensionTaxAmount>
	<UnitPrice>169.55</UnitPrice>
	<UnitPriceTaxInclusive>205.16</UnitPriceTaxInclusive>
	<ClassifiedTaxCategory>
		<Percent>21.00</Percent>
		<VATCalculationMethod>0</VATCalculationMethod>
		<VATApplicable>true</VATApplicable>
	</ClassifiedTaxCategory>
</InvoiceLine>

Tento problém způsobuje, že nesedí součet základů DPH.

Druhý problém je, že jejich výpočet DPH v rekapitulaci je také špatně:

Screenshot 2023-03-29 at 18.01.28

8676.16 * 1.21 = 10 498,1536, tj. po zaokrouhlení 10 498,15. Oni tam mají o haléř navíc - nejedná se ale o nevhodné zaokrouhlení, prostě to špatně počítají (mám fakturu kde to naprosto nesmyslně nesedí o 3 haléře).

Možná by nebylo špatné jim vysvětlit, jak se počítá DPH :slight_smile:

Aby se to dalo vyřešit, je podle mne potřeba nejdřív dořešit problém s cenou na řádcích. To znamená rozseknout to, jak vymyslet aparát, kdy v řádků dokladu můžu zadat cenu celkem a z té se vypočítá cena za jednotku. Je to dlouhodobě neřešená věc potřebná pro mnoho jiných situací.

V tomto konkrétním příkladu by to DPH bylo sice pořád špatně, ale už by alespoň byly v řádcích správné částky.

[ještě bude pokračování…]

Ten problém s nesprávnou cenou bez DPH na hlavičce se tedy vyřešil pomocí zadávání ceny v řádku dokladu cenou celkem.

Zbývá dořešit problém s DPH.

Já si nejsem jistý, jestli je to věc DPH - v těch dokladech je prostě špatně spočítaná celková částka k úhradě (chápu, že v důsledku je to jedno a to samé, ale na druhou stranu ne tak úplně).

Asi je řešení je samozřejmě zavřít oči a u těch importů prostě tu rekapitulaci z ISDOCu porovnat s rekapitulací ze Shipardu a pokud to nesedí v rámci nějaké tolerance, tak zapnout ten Ruční výpočet DPH, jak navrhuješ.

Jenom si říkám, jestli by to nechtělo nějaký robusnější aparát, který by to uměl hlásit a který by se nepopletl tím, že to někdo “odcvakne” a zase “zacvakne”. Jinými slovy umět porovnávat aktuální doklad s tím zdrojovým importem.

Kdysi se mluvilo o tom, že na přijatých dokladech by se zadávala kontrolní částka Cena celkem, která by se kontrolovala na vypočtenou Cenu celkem - a kdyby to nesedělo, tak by to křičelo. Ale nevzbudilo to žádné velké nadšení :upside_down_face:.

Budu o tom chvíli přemýšlet, ale viděl bych to na ten “importovací” aparát, který bude stejně potřeba na to, aby se dalo vytunit Nastavení řádků dokladů a import položek.

Docela s tîm vším souhlasím a určitě platí, že:

  • s každým dodavatelem o tom budu jednat s DEK začnu;

  • S kontrolní částkou za doklad vycházející z částky k úhradě jsem věřím přišel já ještě za E10 a je to užitečné pro další i toleranční kontroly

  • možnost zadat na řádku cenu celkem a množství a to jak s DPH nebo bez DPH 100% souhlas;

  • rovnou doplnit naturální ukazatel podle nastavení účto nebo jiné položky…

  • v pátek to popíšu datailně

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.