Jak napsat dobrý příspěvek

Při přidávání diskuzí a při následném přidávání komentářů k nim bychom měli dodržovat základní pravidla. Ta zařídí, že fóra zůstanou přehledná, a že žádný nápad/komentář k problému nezapadne.

  • Jedna diskuze = jedno téma - pokud přidáváme novou diskuzi, neprobíráme v ní více než jedno téma. Pokud chceme probírat více témat, přidáme více diskuzí.

  • Komentujeme jen k danému tématu - pokud chceme k dané diskuzi napsat komentář, držíme se její tématiky. Nikdy v komentářích jedné diskuze neřešíme problém druhé. Pokud nás něco při čtení jedné diskuze napadne, ale s danou diskuzí to nesouvisí, přidáme další diskuzi, kde nápad popíšeme.

  • Komentováním k tématu docílíme toho, že se menší problémy budou moci uzavírat. Pokud se u problému rozvede diskuze v komentářích, nebude to možné. Proto při dobrém nápadu vytváříme novou diskuzi, aby nápad nezapadl.

  • Hlídáme si formulaci textu. Naše zpráva by měla být pochopitelná pro ostatní a neměla by útočit. Vyvarujeme se projevu emocí, používání ironie a sarkasmu. Zprávu píšeme tak, aby na ni ostatní chtěli dále reagovat.

  • Pokud je naše zpráva dlouhá, zamyslíme se, zda by nebylo lepší ji rozdělit do více diskuzí. Řešíme ve zprávě doopravdy jen jeden problém/jedno téma?

Pokud chceme podat návrh na vylepšení věci, uvedeme v popisu pár bodů, které se budou při řešení hodit:

  • Napíšeme, proč chceme danou věc změnit. Například můžeme vysvětlit, proč by naše řešení bylo lepší a v čem by bylo lepší.
  • Velmi jednoduše navrhneme řešení. Nemusíme psát žádný složitý popis, stačí to vysvětlit jednoduše.
  • K vysvětlování problému použijeme i popis konkrétního případu, na kterém ostatní uživatelé lépe problém pochopí.