Konflikt saldokontnosti účtu a účtopoložky

Když je saldokontní účto-položka a ne její účet, při automatickém založení poč. Stavů se z položek založí PS salda, a nesaldokontního účtu PS Aktiv nebo Pasív. V případě Lef Real měla navíc položka pohledávek pasivní povahu. Možná by to chtělo kontrolni sestavy:

  • rozdílne nastaveni salda položek a jejich účtu
  • pohledávky s pasivní povahou
  • závazky s aktivní povahou

Já si skoro myslím, že až bude nové saldo, tak na položce by se saldokontnost vůbec neměla nastavovat.

Souhlasím a jen tedy doplním, že se tím definitivně vyřeší také to, že i účetní zápisy budou zapisovat do saldokonta. Stejně tak budou vyřešeny případy, kdy např. řádky faktury nezapisují do některých saldokont.

To bude ideální napsal jsem hlavně proto, že pokud se někomu špatně dnes zakládají počáteční stavy je to jeden důvodů problémů

… bylo to finmago. Vytvořilo to nesoulad výsledovky s rozvahou. Ač jednoduchá ( s málo doklady), byla to pro mne nejhorší firma, neboť jsem vůbec nevěděl jak na to…
Moc děkuji Karlovi za didaktickou péči.

Těším se na nové saldo. Začíná to být konečně ve stavu, že účtování tří firem mi do budoucna zabere čas delšího ranního kafe…

Srdečně díky Davide za Shipard. Nabral jsem mnoho zkušeností. Myslím, že brzy začneme pomáhat mnoha firmám…

Problém trvá i novém roce 2022, PS se založí v Pasivech i Saldokontu

Při počátečních stavech dokonce problém konfliktu Saldokontní účet nejčastěji 314100 a 314900, které vůbec nemají účto-položku, která se předpokládá pro nové automatické počáteční stavy.

Ty se nenaplní logicky žádnou účto-položkou a zůstávají v novém roce na účtě: 999999

Současné řešení: zkontrolujte si zda existují v těchto případech pro analytické účty také účto-položky