Laboratoř Testovat - Nové číselníky?

Nejsem si úplně jistý zda v Laboratoři má v tetování smysl zapnout také:

Základem každé Laboratoře je, že člověk by měl používat jenom věci, kterým rozumí :slight_smile: .

Zapínat to nemá smysl, ale něco k tomu ještě sepíšu.

Omlouvám se, však se na to ptám k čemu je do dobré :slight_smile: v DOkumentaci jsem to nenašel.

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.