Majetek - duplicitní údaje na kartě majetku

Údaje datum pořízení, datum vyřazení a cena na kartě majetku jsou zadávány v systému zpracování majetku duplicitně, protože se tyto údaje zadávají také v řádcích plánu odpisů. Navíc se s těmito údaji ve většině sestav vůbec nepracuje, ale pracuje se právě s údaji z plánu odpisů.

Moje původní myšlenka byla, tyto údaje úplně zrušit a případně je dynamicky načítat z řádků odpisů.

Nyní si myslím, že tyto údaje by tam mohly být k editaci, a pokud by se vyplnily, tak se automaticky vytvoří řádky zařazení majetku, případně vyřazení majetku. Poté by se tyto údaje pro editaci “schovaly” a braly by se pro veškeré výpočty a tiskové sestavy jen ty z řádků plánu odpisů.

Poznámka: nevím jestli datum pořízení na kartě majetku není myšleno jako odlišné datum, kdy se fyziky majetek nakoupil a mohlo by to být odlišné od data zařazení. Já jsem zatím v evidenci tato data nerozlišoval, vždy mě zajímalo jen datum zařazení.

A ještě mě napadá, že když bych stisknul na kartě majetku tlačítko Vyřadit, tak pokud by byl údaj Datum vyřazení nevyplněný, tak by se automaticky naplnilo aktuální datum. Samozřejmě poté, by se vytvořil záznam v plánu odpisů majetku o vyřazení…

Já myslím, že ten problém s duplicitou datumů se týká jenom odepisovaného majetku. U evidovaného a neodepisovaného majetku tam ty hodnoty být někde musí. Sice by se to dalo brát z Pohybů majetku, ale to spousta lidí nepoužívá.

Podle mne to tak je, to jsou dva datumy, které nemusí být stejné.
Stejné je to u toho vyřazení - ten majetek se používá i po tom, co je kompletně odepsaný, a teprve někdy časem se vyřadí.

Ano, máme tam pohyb v odpisech vyřazení …

Chápu, že pro evidovaný majetek ty pohyby nikdo nebude chtít dělat, ale právě podle mě je řešení to dělat automaticky na pozadí ty pohyby. Protože jinak:

  1. musí být tiskové sestavy různé, pro různé druhy majetku, nebo ta tisková sestava by musela být chytrá a brát údaje z pohybů odpisů a když tam nic nebude, tak teprve potom z hlavičky majetku
  2. jak se to bude chovat, když budou různé údaje v hlavičce majetku a v pohybech odpisů …

Já souhlasím s tím, že to je teď matoucí a chtělo by to dořešit. Ale nevím, jestli je to celé tak jednoduché, jak píšeš.

Třeba v těch pohybech (jsou tam “dvoje” - jedny o odpisů a jedny u majetku) je pouze typ “Zařazení do používání”. Nic jako “Pořízení” tam není. Muselo by se to doplnit.

Taky nevím, jak vyřešit situaci, kdy si 30.12.2020 koupím auto a 5.1.2021 ho přihlásím a můžu ho začít odepisovat.

Mám trochu pocit, že kdyby se pro sestavy používaly ty (poloautomaticky) spravované datumy z hlavičky, tak to bude jednoduché a víc pochopitelné.
Možná by bylo řešení v první fázi v detailu majetku nějak líp zobrazovat, jak to s těmi datumy vlastně je a hlásit případné nekonzistence.

Je jasné, že vůči těm sestavám a filtrům v prohlížeči je to problém, a musí se to dořešit.

Já si pořád myslím, že by se to mělo konzistentně chovat nehledě na to, co je to za majetek - alespoň z pohledu nějaké operativní evidence.
Na druhou stranu ten příklad s autem ukazuje, že to možné nepůjde u sestav, které se týkají výhradně odepisovaného majetku… Možná by se mělo jasně říct, že ty evidenční a odpisové datumy jsou prostě dvě různé věci.

1 Like

To je myslím chybná úvaha, ty datumy s odepisováním vůbec nemusí souviset. Zahájení odepisování může být kdykoliv po těchto datech např. z důvodu

  • kolaudace
  • zápisu do katastru, regitru
  • majete nebude vůbec odepisován…
1 Like