Nastavení Hikvision kamer

Sepsal jsem nějaký úvodní, velice heslovitý návod, jak nastavit Hikvision kameru tak, aby fungovala s kamerovým systémem v Shipardu:

https://shipard.org/lan-iot/533

 1. Psal jsem to narychlo, může tam něco chybět
 2. Různé kamery a různé firmwary mohou mít něco jinak, musí to projít nějakým ověřením
 3. Nevím, jestli je to pochopitelné pro někoho, kdo to nikdy nedělal

Takže se případně ptejte, budu to postupně doplňovat.

Zkouším to na dvou starších kamerách Hikvision, kde není ONVIF, ale to by neměl být problém.

Základní nastavení kamer mám hotové a nyní se mi do adresáře /var/lib/shipard-node/cameras/pictures na kamerovém serveru nahrávají obrázky z kamer.
Za jednu minutu se tam nahraje 60 obrázků z jedné kamery, tak nevím, jak moc se začne zaplňovat místo na serveru…?

Pokud tam ten ONVIF není, tak to většinou funguje tak, že je automaticky zapnutý a použije se stejný uživatel, pod kterým se stahuje video stream.

To se průběžně promazává v hodinových intervalech, takže stačí aby tam bylo místo na cca 1.5 hodiny.

Návod na zprovoznění kamer na serveru ukusím sepsat nejdřív sem, než to dám do dokumentace.
Píšu to z hlavy, musí se to tady nějak doladit…

Postup:

 1. Přidat kamery do Zařízení sítě. Nutné je vyplnit v podstatě jen URL pro stream ve tvaru rtsp://user-name:password@10.20.30.xxx:554/
 2. Nastavit Zóny v ITNastavení BudovaZóny
 3. Ujistit se, že v nastavení Sítě je vyplněný Hlavní server pro kamery.
 4. Odeslat změny v nastavení na server
 5. Nastavit kamery podle návodu

Teoreticky by se na kamerovém serveru mělo všechno samo nastavit - ale asi to není tak daleko, aby to zafungovalo, takže bude potřeba některé věci udělat ručně.

Základní nastavení serveru

shipard-node server-check

Příkaz zkontroluje a případně doinstaluje nástroje nutné pro práci s kamerami (ftp server, stahování videa atd).

Služby pro práci s obrázky a videem

shipard-node cfg-reset-scripts

Příkaz vygeneruje nastavení služeb pro práci s obrázky z kamer a pro stahování videa. Skript by měl vypisovat, že instaluje nové služby.

Po spuštění by se v dashboardu měly objevit obrázky z kamer.

Pokud něco nefunguje, dá se zkusit několik věcí.

V prvé řadě musí existovat adresář /etc/shipard-node/scripts/cameras/ a v něm musí být vygenerovány soubory pro služby ve tvaru shn-cam-picture-xxx.service a shn-cam-video-xxx.service (xxx je číslo kamery). Pokud adresář neexistuje, případně neobsahuje žádné soubory, je to problém v nastavení. V takovém případě se dá zkusit pustit stažení konfigurace serveru shipard-node cfg-get a následně znovu shipard-node cfg-reset-scripts.

Další věc je, jestli ty služby běží - to lze ověřit pomocí příkazů typu service shn-cam-video-xxx status a service shn-cam-pucture-xxx status. Pokud neběží, lze je ručne nastartovat, případně restartovat (service shn-cam-video-xxx start|restart|stop` atd.).

Obecně po první instalaci kamer je asi v případě problému nejlépe server pro jistotu rebootnout a pak teprve zkoumat důvody.

zkouším to, ale

shipard-node server-check

mi hlásí warning:
PHP Warning: symlink(): No such file or directory in /usr/lib/shipard-node/src/ host/Subsystems.php on line 218

 1. Zkus to pustit ještě jednou
 2. Existuje adresář /var/www/shipard-node/?
 3. Existuje adresář /var/lib/shipard-node/cameras/archive/video/?

Už to podruhé prošlo bez chyby. Nebo možná po spuštění příkazu:

sudo shipard-node cfg-reset-scripts

Ano, oba dva adresáře existují. Zatím se mi vytváří video archiv jenom z jedné kamery.
Pořád nevidím živí obraz v aplikaci. Budu zkoušet dál.

A hlásí to něco? Respektive když dáš do prohlížeče URL ve tvaru https://ten-tvuj-server.shipard.pro/, vypíše to něco? Měla by tam být hláška ERROR 404: Not found!!!.

Taky můžou být nějaké hlášky v /var/log/nginx/error.log a /var/log/syslog

Když to dám moje URL do prohlížeče, tak to napíše: web odmítl připojení.

Aha, já jsem asi zapomněl na instalaci certifikátů:

 shipard-node cfg-install-certs
 shipard-node server-check
 service nginx restart

Ještě teda úplně nevím, jestli to pustit na domácí krabičce nebo na vzdálené krabičce, kde je kamerový server?

Všechno se pouští na serveru s kamerama.

Ještě jsem narazil na chybu, že neexistuje adresář pro živé obrázky:

bře 06 21:59:36 bananapim2ultra shn-cam-picture-22.sh[2824]: ERROR: ERROR: Camera directory ‘/var/lib/shipard-node/cameras/pictures/k-ch1’ not found.

Na kameře mám nastavenou “Složku s živými obrázky” jako “k-ch1”.
Mám adresář ‘/var/lib/shipard-node/cameras/pictures/k-ch1’ založit ručně?

No normální postup u nových kamer je takový, že:

 1. Tu složku s živými obrázky vůbec nenastavuješ,
 2. Podle návodu na shipard.org | Nastavení Hikvision kamer nastavíš to Device No na primární klíč kamery
 3. Stejně tak nastvíš podle návodu to FTP v kameře.

Samozřejmě si to můžeš celé přizpůsobit jak chceš, ale pokud nastavíš tu Složku s živými obrázky, tak to musíš stejně nastavit i v kameře. Podle mne to nemá smysl - je to tam v podstatě jen kůli kamerám se starým firmwarem, kde to FTP nešlo nastavovat tak jednoduše jak dnes.

Z nastavení kamer jsem zrušil složku s živými obrázky, ale pořád to hlásí chybu s adresářem id kamery:

bře 07 11:34:43 bananapim2ultra shn-cam-picture-22.sh[1611]: ERROR: ERROR: Camera directory ‘/var/lib/shipard-node/cameras/pictures/22’ not found.
bře 07 11:34:44 bananapim2ultra systemd[1]: shn-cam-picture-22.service: Succeeded.

Po restartu krabičky je už “sudo service shn-cam-video-XX status” bez chyby.
Nyní všechno běží kromě živého obrazu.
Když dám v prohlížeči:

https://keson-ch.shipard.pro:8443

tak to napíše:
ERROR 404: Not found!!!

A co sudo service shn-cam-picture-XX status - to jede?

To video jenom stahuje videostream, picture zařizuje to zobrazování obrázků z kamery v dashboardu.

A objevují se v tom adresáři /var/lib/shipard-node/cameras/pictures/22 soubory z kamery?

No, adresář /22 tam není. Asi se automaticky nevytvořil.
Všechny soubory z kamery se objevují v adresáři /var/lib/shipard-node/cameras/pictures
a toto hlásí příkaz sudo service shn-cam-picture-XX status

nosek@bananapim2ultra:~$ sudo service shn-cam-picture-22 status
● shn-cam-picture-22.service - shipard-node camera picture 22 - ver. 0.2
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/shn-cam-picture-22.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Mon 2022-03-07 12:48:57 CET; 26min ago
Process: 1614 ExecStart=/etc/shipard-node/scripts/cameras/shn-cam-picture-22.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1619 (code=exited, status=0/SUCCESS)
bře 07 12:48:56 bananapim2ultra systemd[1]: Starting shipard-node camera picture 22 - ver. 0.2…
bře 07 12:48:57 bananapim2ultra systemd[1]: Started shipard-node camera picture 22 - ver. 0.2.
bře 07 12:48:57 bananapim2ultra shn-cam-picture-22.sh[1619]: ERROR: ERROR: Camera directory ‘/var/lib/shipard-node/cameras/pictures/22’ not found.
bře 07 12:48:57 bananapim2ultra systemd[1]: shn-cam-picture-22.service: Succeeded.

A kam to ta kamera teda ukládá?

Já mám pocit, že jsem to nikdy nijak moc neřešil, nastavil jsem kameru podle návodu a ono to samo začalo ukládat do správného adresáře…

To znamená, že ta kamera buď nic neukládá, nebo je tam to FTP nastavené na ukládání někam jinam…