Nové Osoby - Banka na dokladech

NOVÉ OSOBY mají změnu v Evidenci Bankovních účtů, počítá se s dlouho poptávanou funkcí v dokladech resp. Vnitřních účetních dokladech a Příkazech k úhradě s výběrem banky z této evidence v zásadě zafiltrované a za osobu a do budoucna Měnu (dokladu)?

Dnes většinou musím vejít do osoby a přes kopírování číslo zadat nebo, ručně přepsat z dokladu.
Samozřejmě:

  • U importovaných dokladů z ISDOC hrozí jen, že tam je nový neregistrovaný účet
  • U kopírovaných hrozí, žře zkopíruji i jiný účet než je registrovaný a třeba zneplatňěný účet
  • U ručně zadávaných způsoby platby, předpokládající práci s účtem bych rád viděl možnost výběru z platných a to ještě podle měny (i kdyby byly některé údaje zatím třeba ve viditelné poznámce)

Kontrola na platnost účtu při uložení dokladu, nebo přímo při jeho zadávání a posléze použití pro příkaz k úhradě by byla ÚČELNÁ