Nové Osoby - hledání podle bankovního spojení v Bance

Narazil jsem stejně jako Karel na problém, že se v bance nové Osoby nedohledají podle bankovního spojení, které mají na sobě nastavené.

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.