Nové Osoby - rekapitulace stavu

Osobně si myslím, že už to je celé ve stavu, kdy klady převažují nad zápory, a teoreticky by se dalo zvažovat, že se to zapne všude.

Největší problém s automatickou aktualizací registru Osob vůči (nejen) ARESu je v zásadě vyřešený a během víkendu by to mělo být už každý den aktuální. Samozřejmě v rámci možností - ty registru jsou synchronizovány otřesným způsobem a často jsou v ARESU, na Justici a v RŽP různé informace.

Jakmile to naběhne, doladí se kontrola Osob v aplikaci která se teď v podstatě neprovádí. Toto není velký problém.

Zůstávají nedořešeny dva problémy.

Za prvé, stále není na Osobě Stát (země). To způsobuje to, že u Osob bez Sídla není možné zjistit zemi a jazyk tiskových sestav spadne do angličtiny. Je otázka, co s tím.

Za druhé je problém s nečeskými DIČ. U EU firem s EU DIČ se dneska neprovádí kontrola proti VIES.
Navíc jsem včera řešil jsem situaci s DPH, kdy vydaná faktura na českou firmu byla v intrakomunitárním plněním a to je trochu problém. U Osoby sice lze zadat více DIČ, ale v dokladu se s tím už nijak rozumně nepracuje (musí se to EU DIČ zadat ručně na záložce Nastavení).

Což mne přivedlo na myšlenku, jestli by se to “další” DIČ na Osobě nemělo zadávat nějak lépe - ideálně v nové Adrese typu Sídlo. Existuje námitka, že ne každá firma s více EU DIČ má v dané zemi pobočku - ale v podstatě u mého odběratele de facto musí, protože jinak to není země plnění.

Kdyby se ta další DIČ zadávala nějak lépe, hodně by to pomohlo jak jejich validaci na Osobě, tak i jejich používání na dokladech.

V podstatě se nabízí kacířská myšlenka, jestli to používání Vlastností pro evidenci IČ a DIČ není přežitek. Kdyby na Osobě (a na adresách typu Sídlo) byly sloupce typu companyId, vatId (plus ta Země/Stát), dávalo by to už dneska větší smysl…

Jestli si pamatuji, tak se globálně nastavuje primární jazyk (možná země). Takže kdyby se pro tyto osoby nastavovalo místo angličtiny primární jazyk (země), tedy čeština, tak by to podle mě stačilo

Podle mě to přežitek je. Já bych na to udělal navrhované sloupce, které by se vyplňovali na adrese typu Sídlo resp. pobočka.

Já zastávám dokonce myšlenku, že je přežitek mít na hlavičce osoby email a telefon.

Už jsem o tom i dříve uvažoval, že by se na hlavičce faktury mělo pracovat s místem plnění, třeba prostřednictvím nových poboček.

Samotná firma nemusí mít zahraniční pobočku, ale klidně jen EU DIČ v jiném členském státě a to by mohlo být i na ručně zadané pobočce, která by se jako místo plnění mohl dávat do hlavičky vedle samotné firmy.

To plnění může být také na místě třetí osoby, kde firma plátce dělá fakturovanou činnost, stavbu, zakázku, školení. montáž, pracovní výkony atd.

Tedy za mne rozšíšit hlavičku o místo plnění s vazbou na pobočky, buď automatické z registrů nebo ručně zadané se vším všudy tedy včetně DIČ v jiném členském státě EU nebo něco co ho nahrazuje OID v nečlenském státě. A tedy i samozřejmě ten stát, měna, možná i vazba na jiné bankovní spojení třeba rovnou to SWIFT a SEPA pro zahraniční platby.

Píšu to zatím jen bez opření o legislativu, ale logicky mi to místo plnění takto vychází

Zatím ten email a telefon na hlavičce používám jako ty hlavní na firmu bez konkrétní osoby jako info, sekretariát, ale uměl bych kompletně přejít na tyto údaje v Adresách nebo Provozovnách

V číselné řadě dokladů je volba Zadávat provozovnu - když se přepne na Ano, objeví se v hlavičce FV pod Osobou input Provozovna. Zatím se to používá jen velice okrajově ve specifických situacích, ale dá se to postupně posouvat.

Tedy se to asi i tiskne na fakturu, předpokládám a vyzkouším