Nové osoby

V osobách jsou připraveny tyto změny:

  • nová tlačítka na přidávání osob (pro firmy i fyzické osoby)
  • adresy a kontakty jsou spojené
  • načítání provozoven z registru firem
  • načítání bankovních spojení z registru firem

O zapnutí nových osob je zatím nutné požádat (třeba v komentáři).

Přidávání osob

V prohlížeči osob jsou dvě nová tlačítka.

Firmy

Místo stávajícího tlačítka Play, které načítalo osobu pomocí IČ, je tlačítko Nová firma. Ve formuláři se osoba vyhledává buď pomocí IČ, nebo názvu firmy. Firma přidaná tímto tlačítkem u sebe bude mít načtené provozovny a bankovní spojení.

Fyzické osoby

Pro fyzické osoby je tlačítko Nový člověk, které otevře zjednodušený formulář. Při vyplňování informací se v pravé části filtrují již existující osoby. Červeně je podbarvená duplicita (u čísla občanského průkazu). Po zmáčknutí Pokračovat se objeví klasický formulář.

Adresy a kontakty

Prohlížeče adres a kontaktů jsou spojeny do jednoho. Adrese se při přidání pomocí check boxů určí její typ - jde zvolit více typů, např. Sídlo + Korespondenční adresa.

Pomocí check boxů Adresa a Kontakt lze určit, jestli se jedná o adresu, nebo o kontakt. Jde mít zakliknuté obě možnosti, nebo jen jednu.

Načítání provozoven z registru firem

Firma, která bude přidána tlačítkem Nová firma bude mít pobočky načtené. Pro ruční načtení je tlačítko Pobočky, které po zmáčknutí otevře okno s nalezenými provozovnami. V okně jde vybrat, které provozovny si přejeme nahrát.

Bankovní spojení

V části Banka se nachází nový prohlížeč pro účty. U nově načtených firem už budou účty načtené. Pro načtení účtů lze také použít tlačítko Účty, které stejně jako tlačítko u poboček, otevře okno s nalezenými účty. Načítání účtů funguje jen u plátců DPH.

2 Likes
  • To je krok dopředu, bude možno před načtením ještě vybrat jaké provozovny a jaké banky, pokud jich má Osoba desítky až stovky?
  • Bude již v této změně doplněno bankovní spojení o IBAN, Měnu, platnosti, SWIFT tedy na strukturu jakou mají např. Vlastní bankovní spojení ?

Ty banky asi nejsou až tak velký problém, málokdo má víc než 10 účtů a stejně by se to mělo validovat, tj. plátce by neměl zaplatit jinému plátci na neznámý účet…

U těch provozoven je to složitější, třeba Teta drogerie je masakr a v podstatě se to ani vybrat moc vybírat nedá. Přemýšlím o nějakém nastavení, členění podle okresů nebo vzdálenosti ode mne.
Zatím přesně nevím.

Nastavení e-mailů pro odesílání výstupních sestav

Na osobě je možné vytvořit si kontakty a nastavit si, jaké výstupní sestavy se budou odesílat na jaký e-mail.

Kontakt se vytváří na adresách, ve formuláři stačí zakliknout checkbox Kontakt a nastavit, které výstupní sestavy se mají na tento kontakt zasílat. Sestavu je možné mít u více kontaktů, pošle se pak na všechny e-maily, které jsou u nich nastavené.

Takto nastavený kontakt znamená, že jakmile se bude odesílat vydaná faktura, nastaví se jako příjemce tento e-mail.

To je paráda, tedy stačí přidat smlouvu, nebo pokladní doklad do seznamu výstupních míst a můžu si nastavit to zasílání. Možná už jde někde i t výstupní sestavy doplnit do seznamu ?

Ne, ten seznam podporovaných sestav je systémově daný - ale dá se tam doplňovat.
Zatím jsou tam věci co mi dávaly smysl.

Nu ten pokladní doklad jako stvrzenka uhrady faktur mi tam opakovaně chybí, když mi některý hřísník jde doplatit faktury hotově.

Pokladní lístek už tam je.

Dík vyzkouším,

Ještě včera jsem ukazoval na webináři ISDOC faktury a práci s novými osobami, asi tři lidi se mne zeptali v diskusi, proč se nová osoba v rámci načtení ISDOC FAKTURY sama nedoplní z ARES tím novým postupem, a já jim zdůvodňoval, že je to nová funkce a při prvním styku s novou osobou je dobré si ji celou založit ručně a doplnit z faktury ručně emaily a telefony a vybrat správnou banku, v měně na kterou budeme platit, když jich uvedl dodavatel na faktuře více.

Samozřejmě mne to napadlo také, hned u prvních ISDOC fakturách, že by to bylo dobré zautomatizovat třeba v nastavení filtrů parametrem:

  • Importovat Nové tuzemské Osoby z ARES?
  • Kontrolovat při importu Osoby na veřejné registry? A navrhovat nebo provádět aktualizaci
  • Automaticky doplňovat zprávy s ISDOC do dokladové řady a nastavit stav na … (tedy stejně jako v bance výpisy)
  • Kontrolovat na přijatých fakturách fakturách, zda odběratel je naše Vlastní Osoba ?

Týká se to i případně sestav jako Finanční výkazy v Přehledech. Ty opakovaně odesílám bankám a auditorům. A to teoreticky skoro vše. Často tedy denně po té co udělám banku posílám vyfitrovaný opis deníku na účet 321.999 aby mi soudruzi doplnili chybějící uhrazené faktury a nákupy platební kartou. Zatím řeším bokem emailem do kterého sestřelím obrazovku

Ta bankovní spojení by už i nyní mohla mít:

Po nasazení nových osob to u přiznání DPH a kontrolního hlášení hlásí problémy u některých osob, že nebyla provedena kontrola. U fyzických osob nepodnikajících a u osoby Google Cloud EMEA Limited, kde je zádáno jen zahradniční DIČ, ale není zadáno IČ, tak se kontrola nenabízí, takže není možnost, jak totu hlášku odstranit …

Bohužel to trvá již delší dobu, řeším to tak, že si u osoby, uložím výsledek ručního ověření. ALe docela to znejistuje, že vždy se na to člověk musí jít podívat.

Nešlo by udělat nějaký bulín, že jsem to již ručn ověřil a je to v pořádku ?

Co to je uložím výsledek ručního ověření? Nic takového jsem v aplikaci nenašel …

Kontrola DIČ přes VIES tam zatím není, musí se to udělat.

Nu sestřelím si jako výstřižek, výsledek ručního ověření na VIES a v Registru plátců DPH, kde je vše OK a to dám do poznámek k osobě, že jsem ověřil ručně a je to OK. ALe vzhledem k tomu, že to pořád vyskakuje, nebylo by špatné mít možnost konstatovat, že jsem ověřil ručně a je to OK
Vies on-the-Web - European Commission.pdf (184.5 kB)


Tedy třeba něco takového