Nové tiskové formuláře

JIž dříve jsem psal na starém fóru, že po aktualizaci / předělání tiskových formulářů, tak chybí aktualizovat i formulář v Přijatých fakturách. Nyní to ještě rozšířím, že stejně tak je potřeba aktualizovat i tiskový formulář Upomínky. Tento zůstal v původním vzhledu. Navíc se na něm tisknou u Odběratele DN: a RČ : (pokud jsou na osobě vyplněné). Tisk těchto údajů by na upomínce bylo žádoucí potlačit, stejně tak, jak je tomu u Vydaných faktur.