O kategorii Next Generation

Pracovní poznámky o tom, co by se mělo udělat před prvním zveřejněním nového Shipardu.