Osoby (připravuje se)

Video je ve fázi přípravy.

Návod ohledně evidence Osob rozdělit do více videí:

Úvod + přidání osoby

 1. Úvod - evidence osob - zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců - ty vybíráme v dokladech,…
 2. Domovská stránka - vlevo Osoby (nacházejí se i jinde, ukázat např. Nákup)
 3. Tlačítka Přidat a šipka
 4. Ruční přidání
  1. Fyzická osoba vs Společnost
  2. Jméno
  3. Indentifikační údaje
  4. Kontaktní údaje
  5. Platební údaje
  6. Adresa
   1. Typ adresy
   2. Upřesnění a údaje
   3. Více adres
  7. Zatřídění
   1. Skupiny (dají se nastavit) - odkaz na další video
   2. Vazby
    1. Typ vazby
    2. Osoba ke které je vazba
    3. Poznámka
  8. Přílohy - fotky
  9. Nastavení
   1. Jazyk - pro komunikaci
   2. Role - důležité u uživatelů, kteří budou mít přístup do databáze
   3. Přihlašovací účet - opět u uživatelů systému
   4. Typ účtu - opět
   5. Kód osoby
  10. Uložení
 5. Přidání pomocí IČ
  1. Vyplnění IČ
  2. Odeslání
  3. Zkontrolování a doplnění informací
  4. Uložení
 6. Oprava osoby
 7. Ukončení s tím, že v dalších videích si upřesníme informace jako - skupiny a kategorie osob, vztahy osob a přidání uživatele do aplikace

Skupiny osob

 1. Úvod k čemu slouží
  1. Pro filtrování
  2. Pro přiřazování přístupových práv
  3. Při prodeji položek můžeme automaticky osobu zařadit do skupiny (poté podle nich můžeme třeba odeslat e-mail)
 2. Název
 3. Systémová skupina - pokud se nám hodí některá z definic pro skupiny, použijeme ji, pokud ne, vybereme možnost - - -.
 4. Skupiny vlastností
 5. Saldokonto - pokud nějaká skupina má vidět saldokonta jiných skupin - osoby ve skupině recepce by měly být schopné si zobrazit saldokonta skupin ubytovna/nájemce

Kategorie a vztahy osob

Kategorie

 1. Pokud budeme vztahy přidávat ručně
 2. Kategorie jsou již systémově automaticky vytvořené
 3. Můžeme si podle libosti přidat další (nájemce)
 4. Přidání
  1. Název
  2. Typ kategorie

Vztahy

 1. Automaticky generované vztahy (na nich to vysvětlíme) - vytváří se například přes doklady - pokud osobu vybereme na faktuře vydané jako odběratele, automaticky se zde vytvoří vztah
 2. Ruční přidání
  1. Konkrétní osoba
  2. Kategorie
  3. Mateřská osoba - např. kde je externí zaměstnanec zaměstnaný
  4. Platnost
 3. Prohlížeč osob - ukázat, kde se vztahy nacházejí

Moc dobrá analýza. Takhle “jednoduše” je potřeba rozpitvat a “natočit” všechna videa.