Ovládání systému Shipard

Jako další video jsem zkusila připravit návod k ovládání aplikace/systému. Úkolem návodu je ukázat hlavní části aplikace - popsat menu a agendy (podmenu) v pravém a levém sloupci. Po ukázání těchto částí se návod věnuje vyplňování editačních formulářů - jak vyplňovat různé kolonky, jak se ve formuláři pohybovat, řádky, atd. Na závěr jsou ukázány Přehledy (u těch si nejsem úplně jistá, co vše k nim říct).

Pod videem je opět jednoduchý scénář. Pokud byste měli jakékoliv nápady, co by ještě do ovládání mohlo patřit, co jsem vynechala nebo co jsem řekla špatně, budu moc ráda za komentáře.

 1. Domovská stránka
  1. Menu nahoře
   1. Přemisťuje nás mezi různými částmi databáze
   2. Vlevo informace a podpora
   3. Vpravo další informace
  2. Menu vpravo a vlevo
 2. Přidání formuláře
  1. Tlačítko přidat
  2. Přidání Formuláře
   1. Pohyb tabulátorem nebo myší, editované pole je zvýrazněno žlutě
   2. Psaní datumů
   3. Roletky
   4. Řádky
   5. Přílohy
   6. Dolní tlačítka, která se mění podle situace
  3. Úprava formuláře
  4. Orientace v Archiv, Koš, Aktivní
 3. Přehledy

Je úžasné, že jsi se do toho pustila. Jenom doporučení pozor na nadužívání slov jako poté a vidíme a možná rozdělení videa na samostatné popisy:

 • Všechny prvky pracovní plochy od levého horního rohu - po pravý dolní

 • v dalšich jednotlivé detailnější videa s popisy logických částí jako Editační dialogy, Číselníky a Evidence, Přehledy, Tisky, Exporty a importy a

 • podle toho komu určeno občas nastínit jakým nastavením se daná funkčnost projeví.

Opakovaně jako řadový uživatel volám Davidovi, kde je ten objekt, kterým můžu v sekci Workflow hromadně nahrát soubory z disku.