PERM od KVASARu vs. Shipard

Ahoj hlavně @libmit a @sebik možná i @Valdemar

V minulém týdnu jsme se bavili s Davidem, že i ve Zlíně proběhla debata o možnosti nainstalovat PERM3 i s jeho webovou nástavbou pro komunikaci se zaměstnaci na nějaký SHIPARDí server s přístupy přes terminal ale hlavně tou webovou nástavbou.

Hlavní dotaz zda ANO a jak ryche, čas poměrně rychle běží a potřebuji to už trochu zautomatizovat hlavně pro výplatní lístky, prohlášení, potvrzení a pod. mezi firmama klientů i náší a pracovníky.

Pokud by to nešlo do měsíce, asi bych se obrátil přímo na KVASAR, což nevylučuje sice zpětně přejít na naše řešení, ale ve vztahu zaměstnancům by se to zbytečně komplikovalo

Děkuji za rychlou reakci

Já mám jedinou potřebu a to, udělat import z kvasaru do Shipardu, jako měsíční zaúčtování mezd. Jinou potřebu nemám, protože mě mzdy zpracovávají externě a nemám žádnou potřebu do toho Kvasaru chodit …

Kdysi jsem to dělal pro E9 a E10, ale mládenci v Kvasaru mají desítky integrací skoro na všechny české SW včetně SAPu. Někdy stačí jen přiotesat. DOvedou to udělat pokud je zájem za pár dní

Vrátím se k tomu exportu z Kvasaru pro import dokladů. Jak se tím probírám, tak by bylo potřeba z Kvasaru dostat v datovém souboru(ech) následující reporty:

 1. Kontrolní sestava mezd pracovníků
 2. Pojistné celkem
 3. Zákonné pojištění prac.úrazu

Ideální by bylo, kdyby to exportovali v jednom JSON souboru.

Podle mě by tyto tři sestavy měli kompletně stačit, aby se dal importem vytvořit účetní doklad v Shipardu pro zaúčtování mezd.

Dále potom zůstává otázkou, jak se bude dělat nastavení pro import. V každé firmě totiž mzdy účtuji trochu jinak. Například někde účtuji o daňových bonusech, jinde zase například o Zaměstnaneckých výhodách, Kap. životním pojištění atd. Prostě zastávám názor, že ten import by měl mít nějaké nastavení, jak ten účetní doklad bude složitý a strukturovaný.

Poslední problematika je zajištění vazby na osoby, a to zaměstnanců a institucí. Má představa je, že na osobách v Shipardu by měl vzniknout parametr VS pro mzdy resp. osobní číslo, přes který by se provádělo dohledávání osoby při importu. Na osobě by potom mělo být vyplněné bankovní spojení.

Vůbec v tomto svém popisu neřeším (protože jsem se s tím zatím osobně nesetkal), pokud někdo potřebuje mzdy účtovat na zakázky. Vůbec netuším, jak se to v Kvasaru řeší …

Mám představu, že nastavení pro import by mohla být následující tabulky:

 1. Pořadí
 2. Text
 3. MD - účtopoložka
 4. MD - středisko (ne / ano)
 5. MD - osoba (ne / osobní číslo / konstanta)
 6. MD - VS (ne / osobní číslo / konstanta)
 7. MD - SS (ne / script)
 8. MD - KS (ne / konstanta)
 9. DAL - účtopoložka
 10. DAL - středisko (ne / ano)
 11. DAL - osoba (ne / osobní číslo / konstanta)
 12. DAL - VS (ne / osobní číslo / konstanta)
 13. DAL - SS (ne / script)
 14. DAL - KS (ne / konstanta)

Řádky nastavení:

 1. Zdrojová sestava (Mzdy pracovníků / Pojistné / Zákonné pojištění)
 2. Zdrojový řádek (string)

Já bych si přál, aby tam byly i odpracované hodiny za jednotlivé pracovníky (ideálně i členěním podle náhrad, tj. dovolená, nemocenská atd.). Hodilo by se to pro výpočet nákladové hodiny (který nejde ze samotného účetnictví udělat).

V podstatě by bylo i pěkné, kdyby se z toho dalo vytáhnout nějaký kalendář přítomnosti / nepřítomnosti - stačila by data, kdy kdo měl dovolenou nebo nemocenskou. Dalo by se podle toho kontrolovat v modulu Jídelna nárok na příspěvek na oběd (u 100 lidí je dost opruz dělat to ručně).

Nu a co rovnou ty naturání ukazele až do deníku včetně MJ a povinnost a zakaz nastavit na účtě a zdědit do účto-položky

Nu, myslím, že to je docela chybná úvaha, já bych touto cestou vůbec nešel, ale je možné, že jen jako obvykle nechápu tvoji logiku.

Nechal bych to na DUBEN, kdy mám s KVASAREM domluvenou migraci na jejich server kvůli té webové nástavbě pro komunikaci se zaměstnanci klientů (prohlášení, výplatní lístky, potvrzeni, dokkady, školení a cesťáky…)

Pro výstupní sestavy existuje zcela otevřený generátor výstupních sestav i těch účetních, které si můžeš nadefinovat zřejmě i do JSON ale na to jsem já krátký, to by jsi mohl ty přímo s Jirkou Uchytilem nebo David

 • účty MD-DAL se nastavují na každé mzdové položce a zúčtovací na věřitelích

 • Osoby přes pole ALIAS také na každém věřiteli, srážce nebo pracovníkovi v definici výplaty na účet

 • Naplňování VS, SS, KS se definuje pro různé účely v paramtrech nebo jako konstanty na pracovníkovi a srážkách a metody jsou Období, Osobní číslo a nebo konstanty např. pro exekuce, spoření apod.

 • Dimenze jako, středisko, zakázka, vozidlo … se definují na Osobě nebo se přebírají z docházky nebo importu výkonú z výroby nebo externí docházky pro výkonové mzdy

EXISTUJE desítky až stovky datových exportů které to vše obsahují jen by se stačilo na některé napojit

Předpokládám že import máme do VÚD když jsme s Davidem řešili import saldokont z CVS a byl funkční

No jak jsme již dříve rozebírali ústně, každý má naprosto jiné potřeby. Takže asi bude potřeba nakonec mít třeba dva různé importy. Můj úhel pohledu je, že v PERMu od KVASARu vůbec nedělám, mám to zajištěné jako subdodávku. Díky tomu se vůbec nesnažím nastavit na straně PERMu nějaké věci o účtování. Také někdy z roku na rok dělám metodické změny a bylo by pro mně náročné vykomunikovat, aby se tyto změny projevily v nastavení PERMu.

Takže můj úhel pohledu a moje potřeba je mít zpracované mzdy a nastavení, jak je zaúčtovat musím tedy realizovat v rámci nastavení importu.

Tvůj úhel pohledu je zcela odlišný, ty si všechno vypiluješ v PERMu a z něj předpokládám vypadne kompletní účetní kontace…

V podstate ano posledni odstsvec je moje potreba. Nechtel jsem Te prudit, netusil jsem, že to není adresováno na mne.

Ale myslím, že pan Uchytil a ještě lépe Petr Šternberský to mají v malíčku a připraví
Ti to přesně podle zadání.

Společný by asi mohl být ten již existující importní formát struktura která by se mohla ještě doplnit o ten naturální ukazatel a hodnotu tedy hodiny a jejich počet

Nu v PERM jsou na to samostatné Mzdové položky a my máme v SHIPARDu k odpovídající účto-položky 1:1 tím myslím

 • Základni mzda 521.101
 • Dovolená 521.102
 • DPN 521.103
 • OON 522.101

A tak dále a ty máme v PERM nastaveny na stranách MD každé MP (mzdová položka)

PERM má i vlastní účtový rozvrh, kde je možno nadefinovat analytické účty a jejich povinnosti na střediska, zakázky a saldokontnost, které lze v generátoru výstupních sestav využít třeba tak, že v souvztažnosti mzdové položky se střediska a zakázky plní na účtech MD pro náklady a naopak pro účet DAL, kde se účtují závazky vůči pracovníkům a Institucím tedy účty 331, 333, 336, 342 a třeba ostatní závazky 37x se dotahují platební údaje jako VS, SS, KS, Banky a splatnosti.

Je pravdou, že to mám sice v jednotné metodice nastaveno 20 let jen občas doplním změny vyvolané legislativou ale nakonec to dělám celou tu dobu ručně, protože mám jen malé firmy a tak vždy zkopíruji předchozí vypiplaný měsíc a jen na 10-50-ti řádcích

 • Ručně změním VS a nebo SS na aktuální období
 • opravím datumy splatnosti a částky
 • občas doplním řádky na nové pracovníky a pojišťovny
 • to doplňování mi trvá trochu déle než samotné mzdy ale ne déle než 10-20 minut na firmu do 10-ti pracovníků.

V MOSAIC kde bylo 70-150 pracovníků se středisky, režijními a výrobními zakázkami a všemi ZP, a spoustou srážek typu:

 • Exekuce
 • Spoření a penzijní a další pojištění

Se to ručně už dělat nedalo a tak jsme využili definici exportu pro COMPEKON, který jsem s Laďou Anthem dělal společně a dodnes ho všechny ty KOOPERATIVY a jiné pojišťovny využívaji a základem i exportu do KARATu, který po E9 v MOSAIC používají

Velkou pomocí by mi byla akce nad účetním dokladem, kde by se mi jako textovém editoru změnily ve

 • VS nebo SS a textu hodnoty z 202301 na 202302
 • Textu z 2023-01 na 2023-02
 • Datumy splatnosti z 15.01.2023 na 15.02.2023

Klidně přes nastavení řádků vnitřních dokladů které by šlo vyvolat třeba změnou stavu na potvrzeno nebo akcí nad dokladem.

Ale jsme v tom s Nadou už docela dobří AI roboti tak to klidně doklepem ručně a vynutí si to až větší klient pokud bude mít desítky pracovníků


Ono to hromadné doplňování nad řádky dokladu by se hodilo i pro jiné věci, např.

 • doplnění, podobných údajů v bance místo čísla karty ve VS ho dát do SS a místo něj do VS den ve tvaru 20230309 z datumu transakce

 • Doplnění účto-položky z definice v Nastavení řádku nebo FIltru (teď po pokusném importu ISDOC bez předchozího nastavení 20 řádků bez účtopoložky

 • Hromadné naplnění textu řádku z hlavičky

Jak budu po daních, tak celou problematiku zanalyzuji a natočím video jak nastavit účtování PERM podle mojí metodiky