Počáteční stavy účtů saldokonta v měně - vždy kurz = 1

Už jsem to tu s @Valdemar psali tuším i loni, ale nemůžu to najít.

V generování počátečních stavů je pořád ta chyba s kurzem měny, který se nastavuje na 1 a ne kurz posledního dne uzavíraného období tedy k 31.12.2022 v tomto roce.

Pokud bych se mohl přimluvit o nápravu, další rok bych se toho už nemusel dočkat :slight_smile:

Mám k tomu napsat nějakou stručnou analýzu ?

  • Ono s tím ještě také souvisí Nové ocenění pohledávek, závazků a jiných saldokontních transakcí k 31.12 uzavíraného roku na kurz k 31.12. Na to není zatím, žádný automat a může být také problém třeba v doplnění kurzu k tomuto datu pokud poslední kurz je stanoven v kurzovním lístku ČNB k datu třeba 30.12.

To mne vyděsilo tak, že jsem to opravil :slight_smile:

1 Like

Tak pokud je správný motivátor vyděšení, tak já taky něco vymyslím :slight_smile:

Když ale jsi v těch PS ponořený, nešlo by také opravit to generování PS saldokonta Peněz na cestě? Vše by mělo být jen v CZK, neměla by tam být cizí měna …

Nu vidíš a já naopak mám peníze na cestě i cizí měně, protože pokladna je CM a Banka také. Nu a co s tím, je to jako v každém jiném saldě, spíš jen dotáhnout do obecnosti, včetně podpory kurzovních rozdílů, ale ručně si to dovedu upravit, takž toto je pro mne asi marginální.

Navíc jak @sebik túdle předpověděl, příjde doba, kdy i účto může být ve dvou měnách a s touto vládou a obsazením ČNB to může být RAZ-DVA

Tedy už je to i např. v databázi INNOVATEE ? a WMB ?

Kurz cizí měny by měl jet všude.

1 Like

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.