Pojem Dashboard

Chtěl bych otevřít (znovu :slight_smile: ) debatu o pojmu dashboard.

Poměrně schizofrenicky se to dneska používá ve dvou významech:

  1. Jako dashboard (nevím, jak to říct česky), tj. nějaká plocha s informacemi různého charakteru (tj. opravdu něco jako přístrojová deska v autě apod.). Takových dashboardů je v systému několik na různých místech.
  2. Jako přehled se zprávami, došlou poštou atd. na úvodní obrazovce systému.

Pro nové uživatele je to celkově dost matoucí.

Takže se objevil návrh přestat slovo dashboard ve smyslu “workflow dashboard” úplně používat.

Místo toho by se používalo “domovská obrazovka”.

Vyřešilo by to mnoho problémů, mimo jiné to, že na domovské obrazovce je někdy mnoho věcí, které dashboardem vůbec nejsou (Dokumenty, Kamerový systém, wiki apod.).

Česká pojmenování možná nástěnka, ale může to znít až moc socialisticky nebo školně. Takže domovská obrazovka nic proti ničemu

Nástěnka je dobrá, ale zase je to docela obecné a kdoví kolik nástěnek časem někde bude (respekive někde už je).

Navíc se to používá pro zprávy, které jsou připnuté nahoru.

Než domovská obrazovka, raději hlavní stránka…
Po delším uvažování ale navrhují ORGANIZER. Obsahuje to přesně podstatu toho, že na té stránce mám nastaveno vše, co potřebuji ve svém firemním přehledu “organizovat”. Je to české i anglické a snadno pochopitelné.

A musíme pro to hledat nějaký konkrétní pojem?

Já mám pocit, že obsah té domovské obrazovky je v podstatě dynamický, každý tam má / může mít něco jiného; navíc se to v budoucnu bude určitě vyvíjet a upravovat.

1 Like

Podle mě to není ani obrazovka, ani stránka. Napadají mě tyto názvy:

  • řídící panel
  • hlavní panel
  • informační centrum

Stejně tomu bude každý říkat jak chce, ale chápu, že je nutná jednotná terminologie pro dokumentaci.

Na základě dosavadní diskuze bych tedy navrhoval, aby se to jmenovalo podle ustálené ikony HOME.
Vyhnul bych se pojmu obrazovka.
V diskuzi, ve videu nebo návodech bych kvůli nesklonnosti HOME používal český termín DOMEČEK. To taky každý chápe.

1 Like

To je nejlepší nápad! Ještě mne napadlo udělat na to parametr at si to každý pojmenuje po svém:

  • Váš název pro
  • Váš název pro Uživatelskou dimenzi č. 1 …