Přepínání Typu Daně (Tuzemsko, EU, 3. země, OSS) by mohlo být podle země Osoby

Vím, že si to každý může přepnout ručně, ale asi by nebylo od věci to trochu zautomatizovat podle kombinace:

 • Osoba a její země, která spadá do Tuzemsko, Intra-komunitálrní (jen platné země EU mimo tuzemsko) a 3. země (vše ostatní)

 • Zda je osoba plátce či neplátce v EU (má registraci k DPH v některém členském státě EU)

 • Jaký produkt (položka se prodává - asi nutné pro produkty a služby v režimu OSS)

 • Možná nové přidat místo plnění třeba podle doručovací adresy nebo také s přesností (Tuzemsko, Intrakomunitární, 3. země, OSS)

Já jsem pro tohle celé dořešit. Ale nemyslím si, že to je takto jednoduché.

Nevím přesně, jak to OSS do detailu funguje, ale v principu se jedná o další Registraci DPH v systému.
Více registrací DPH lze udělat, ale musí se na Dokladech udělat podpora - dneska tam ta Registrace nejde vybrat.

Současně s tím se musí dát vybrat DIČ protistrany (odběratele / dodavatele) - opět sloupec v Dokladu na to je, ale nejde to vybírat a dál s tím pracovat.

Samozřejmě se budou muset rozšířit Sazby a Kódy DPH pro všechny členské státy - ale to je jenom definice a není to velký problém.

Jakmile se tohle rozchodí, tak se dá dořešit to, o čem píšeš - v podstatě je to ale jenom kosmetika, protože fakticky ten režim musí nakonec řídit kombinace Registrace DPH a Typ daně. Ale souhlasím s tím, že by se to mohlo chovat chytřeji.

Jako obvykle je tam pár drobných záludností, o kterých by se mělo popřemýšlet dřív, než se to začne dělat:

 1. To OSS je vázané na Položku (takže se tam bude muset přidat nějaký příznak). Ale můžu mít [vydanou] fakturu, kde budu mít kombinaci normální a OSS položky? Např. hypoteticky prodám německému neplátci přes e-shop 3 e-knihy (OSS) a k tomu čtečku (HW, tj. ne-OSS položka)? Vůbec netuším, jak by taková faktura měla vypadat. Technicky si dovedu představit, že na jednom řádku je česká základní sazba (čtečka) a na druhém je německá snížená sazba (e-knihy). Ale pokud to půjde, jak bude vypadat roletka Typ daně?
 2. Stávající sestavy kolem DPH se musí obohatit o filtr Registrace DPH - pro každou Registraci bude vznikat samostatné přiznání. Případně by to nemuset být filtr, ale pro každou Registraci by byla v levém sloupci samostatná sestava - bylo by to asi míň matoucí.
 3. Jak je to s Obdobími DPH? Můžu být čtvrtletní plátce v Česku, měsíční v Německu a zbytek EU řešit přes OSS? A to OSS je jenom měsíční? Nebo si říct, že to čtvrtletní plátcovství nebudeme v tomto případě podporovat - možná by to byla cesta zdravého rozumu?
 4. Filtry na Období DPH jsou všude možně - třeba v prohlížeči Dokladů. Pokud bude možná různá periodicita pro jednotlivé Registrace, tak součástí toho filtru bude muset být i ta Registrace.
 5. Nejsem si jistý, jestli nebudeme muset na Osobě začít lépe spravovat ta DIČ - dneska je to dost vágní, není tam platnost od - do a kdokoliv to DIČ může smazat nebo přepsat.
 6. Nemám vůbec ponětí, jak fungují věci typu opravné a dodatečné přiznání pro nečeské registrace.
 7. Vůbec nevím, jak je to provázané na Kontrolní hlášení (asi nijak) a Souhrnné hlášení (co Registrace, to samostatné Souhrnné hlášení - ale co to OSS - toho se to asi netýká?).
 8. No a ještě je tady ta Identifikovaná osoba - opět je možná lepší si říct, že to je nesmysl a vůbec to nepodporat a prostě říct, že je rozumnější se stát rovnou plátcem DPH.

Abych předešel pochybnostem - já bych to opravdu chtěl udělat, ale musíme nejdřív nějak domyslet to, co píšu.

Ještě jsem si tu novelizaci jednou pořádně přečetl a ono se to týká i zboží. Tím se to zjednodušuje, prože ten příklad s čtečkou je nesmyslný a ta čtečka je také v OSS režimu.

Nevím, jak by to ale bylo, kdyby tam byla nějaká služba, která do OSS nespadá. Ale to už možná trochu fantazíruju a nemá smysl to řešit.

Na toto téma nemám úplně vyhraněný názor, možná protože to zatím nepotřebuji nikde systémově řešit. Myslím si však, že se jedná o velmi komplexní problematiku, která je poměrně dost rozsáhlá. Mám klienta, který prodává z SK pomocí eshopu i do ČR a potřebuje rozlišovat, jestli prodává plátci registrovanému ve VIES nebo osobě bez této registrace. Protože v prvním případě to musí prodávat přes SK DIČ a přiznání dělat v SK jako EU reverse charge. Ve druhém případě musí prodávat přes CZ DIČ, přirazit platnou CZ sazbu DPH a tuto odvádět na FÚ v ČR. Z toho vyplývá, že pokud se bude dělat nějaká automatizace, tak to není jen o nastavení dalšího DIČ na vlastní osobě a na nastavení na položkách, ale také o nastavení, jak se to má chovat pro jednotlivé osoby pro různé státy. Protože, když prodají do Rakouska, kde nejsou registrovaní, tak nebudou mít AT DIČ a bude se to chovat, že pro neregistrované plátce v rámci EU budou odvádět DPH v SK, ale pro registrované VIES plátce to zase budou prodávat v EU reverse charge. Do toho, jak jsem pochopil je další rozměr to OSS.

 1. Chce to podle mě první řádně celé promyslet
 2. Podle mě by se to mělo dělat postupnými kroky, např. první umět udělat další DIČ pro vlastní Osobu a s tím spojené úpravy v setavách DPH
 3. Podle mě bude nutné umět “kvalitně” pravidelně kontrolovat jednotlivé osoby v rámci VIES
 4. Budeme nuceni obohatit číselník sazeb DPH pro jednotlivé členské státy
 5. Teď mě napadlo, že bude nutné mít také více DIČ i na osobách pro dodavatele i odběratele. Příklad: budu stavět jako CZ osoba stavbu v SK. Tam budu spolupracovat také s CZ firmami, které si ale udělají SK DIČ, a pro plnění v SK mě budou prodávat nebo nakupovat v rámci SK DIČ. Potom se vše z hlediska DPH bude odehrávat v SK, ze slovenskýma sazbama. Chápu to správně?

Nu zkoušel jsem si udělat novou registraci v DEMO Účtárna za Bukem a v hlavičce vydané faktury se ten výběr registrace nabízí a je tedy možno jinou registraci vybrat ručně.

Otázkou je jen, že by se mohla tato registrace přímo nabízet několika způsoby:

 • Vzhledem k tomu, že se jedná v hlavním režimu o prodej tuzemského plátceNeplátci DPH v jiném členském státě EU (většinou přes eshop, tedy možná i import faktur z eshopu) např. do speciální dokladové řady Vydaných faktur (ideální mít takovou samostatnou řadu)

 • Potom buď tato registrace nastavit do této řady daňových dokladů nebo odvozovat z kombinace, že Osoba je neplátce (nemá DIČ nebo přímo doplnit do Osob typ osoby k DPH (Plátce, Neplátce, Identifikovan osoba, Plátce ve skupině) a jeho státu,

 • DIČ nakupující strany vzhledem k tomu, že jsou to neplátci je Bezpředmětný

 • Možná by již bylo možno začít pracovat s místem zdanitelného plnění (obecně dát do hlavičky třeba některou z adres Osoby vč. státu, které i v jiných případech určuje režim daně ) . Dnes to v případech kdy je to významné uvádím textem do poznámky

 • Ty sazby a hlavně procenta sazeb pro tento režim a pro všechny státy je dobré doplnit souhlasím že v tomto případě bych o to rozšířil evidenci Položek (všech vč. účtopoložek) tak, že budou mít dle států převodní můstek 1:N z naší sazby (např. základní např. na sníženou v jiném členském státě), konkrétní % sazby by pro platnost od - do dle členských států měly být (podobně jako české sazby)

 • Pokud by taková evidence sazeb a % platných v čase dle států EU nebyla aktualizovaná SHIPARD, stačilo mít možnost si ji aspoň uživatelsky doplnit a nechat v tom případě na uživateli (ale to jako krajní řešení)

Jinak viz také portál EU k DPH: DPH – pravidla a sazby: základní, zvláštní a snížené sazby - Your Europe kde jsou pravidla a typy sazeb:

 • Základní sazba
 • Snížená sazba 1
 • Snížená sazba 2
 • Zvláštní sazba - Super-snížená sazba (0-5% na omezený seznam zboží)
 • Zvláštní sazba - Nulová sazba (0% ale s nárokem na odpočty v nekrácené výši u obchodníka)
 • Zvláštní sazba - Parkovací sazba (minimálně 12% místo základní

Jinak také viz Směrnice o DPH

Pokud budeš importovat faktury z eshopu, tak je to dle mého názoru ta nejlepší situace, protože ty dokady z toho shopu by měly být vystavené správně a jedná se pouze o vyladění importu do Shipardu …

Souhlas odpověfěl jsi si sám, případně variantou je na to pro každý režim i v tomto případě vystavit různé faktury

Ano beru to zatím jako o vyjasňovací diskusi, jen upozorňuji, že je to hlavně o té změně, z MOSS na OSS, kdy již nemusím dělat samostatné registrace po překročení limitu plnění v některém členském státě EU pro neplátce a tedy můžu mít jen jednu registraci u speciaizovaného FÚ v Brně, kterému od 01.07.2021 (u nás povinnost odložena zatím na neurčito) můžu odvádět vybranou daň. V tomto kole by stačilo mít aspoň možnost na faktuře vybrat registraci a mít možnost zadat odpovídající sazby DPH za svá plnění v aktuálně platných % sazbách a za kvartální období mít alespoň položkový soupis dle států v režimech:

 • OSS (Zvláštní režim pro prodej zboží na dálku uvnitř Společenství, pro dodání zboží na území členského státu uskutečněné elektronickými rozhraními usnadňujícími tato dodání a pro služby poskytované osobami povinnými k dani usazenými ve Společenství, avšak nikoliv ve členském státě spotřeby)

 • IOSS (Dovozním režimem se rozumí zvláštní režim pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí dle čl. 369l směrnice 2006/112/ES.)

 • Zprostředkovatel (pro pověřené osoby - zástupce)

 • MOSS (Zvláštním režimem je upraveno zdanění telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytnuté služby, kterou poskytuje osoba povinná k dani usazená v EU, osobě nepovinné k dani)

Jen se zeptám, kromě toho, že by bylo záslužné a vynikající mít celou tuto problematiku zvládnutou (obnáší to také průběžnou kontrolu změn v legislativě v celé EU), tak je tu někdo, kdo to potřebuje řešit, protože dělá desítky nebo stovky dokladů denně z/do zahraničí, a je to pro něj kritická funkcionalita?

Myslím, že zatím ne, a odpovědnost bych ponechal na uživateli. Specialitou asi mohou být importy objednávek z eshopů, kde si moc nevybíráš, komu to prodáváš. Osobně nikoho takového po ukončení spolupráce s BANJOLIT nemám. ALe není to nic mimo realitu českých firem, stačí mít eshop s podobným režimem. Mne se to týká jen v ojedinělých případech, když prodávám např. ZUŠ na Slovensku svůj dovezený hudební SW, ale to jsou jednotky případů ročně.

Jinak zde odkaz na EU pravidla: DPH z digitálních služeb a správní místa MOSS: Kterých služeb se to týká? - Your Europe

kde DPH z digitálních služeb (zvláštní režim jednoho správního místa) se týká:

 • website hosting
 • dodávky softwaru
 • přístup k databázím
 • stahování aplikací nebo hudby
 • online hry
 • dálkové vzdělávání

Asi není - ale není to o desítkách dokladů; stačí když bude někdo potřebovat jeden a končí. Protože takový doklad prostě nevystavíš.

Proto jsem psal postupovat po krocích a určitě by bylo záslužné při více DIČ na vlastní osobě mít možnost tyto DIČ vybírat na dokladu prodejní faktury … Následně s tím umět pracovat v sestavách a přiznání DPH.

No je a není bezpředmětný - při vastavení dokladu potřebuješ dvě informace:

 1. Roletka DIČ: DIČ1 / DIČ2 / … / Neplátce
 2. Roletka Typ daně: Bez daně / Tuzemsko / Intrakomunitární / OSS

Ty dva údaje na sobě závisí:

 1. Když to bude neplátce (v DIČ), tak nemůžu vybrat Intrakomunitární - musí to být buď Tuzemsko nebo OSS
 2. Když to bude plátce, tak nemůžu vybrat OSS

Co se bude zadávat první a co druhé je otázka. Ale musí se to proti sobě kontrolovat a případně něco hlásit.

Nevím, jestli můžu německému plátci s DIČ prodat přes e-shop něco tak, že tam nebude jeho DIČ a bude to OSS… Jako asi je to jeho problém.

Můžeš, je to jeho problém a to DPH si prostě neuplatní na vstupu, prodávající jej odvede na výstupu …

No v tom druhém případě to v okamžiku platnosti novely musí řešit přes to OSS.

Není to tak:

V případě usnadnění prodeje zboží zahraničního dodavatele, které se nachází na území EU, existují v zásadě dvě možnosti. Jednou z nich je registrovat se k DPH ve všech zemích EU, kam platforma zboží dodává. Druhou, která se nově zavádí a představuje významné zjednodušení, je registrace platformy do režimu Unie v rámci jednoho správního místa, tzv. One-Stop-Shop. Registrace do OSS je dobrovolná.

Zdroj: Novela DPH 2021: platformy a One-Stop-Shop | KPMG Česká republika

Jo, jasně, myslel jsem to tak, že kdyby prodal něco jinam než do CZ, tak prostě musí.

Každá registrace by měla mít vlastní periodicitu a platnost od - do OSS má v ČR vždy čtvrtletní režim,
Ty filtry by byly užitečné OK

Já myslím, že tady není moc jak postupovat po krocích - to je tak provázané, že se to musí udělat celé na jeden zátah, jinak to bude zobrazovat hausnumera.

Ty sloupečky v dokladech už jsou, ale prostě nemají návaznosti.