První testy více DIČ a OSS

Mám nějakou první víceméně funkční verzi a chtěl bych to začít testovat. Nakonec to ovlivnilo docela hodně věcí a chtěl bych hlavně ověřit, že všechno kolem DPH (s jedním DIČ bez OSS) funguje tak, jak má.

Během víkendu to nahraju do testovacích databází.

Registrace k daním

Tady se muselo udělat několik změn a vypadá to trochu jinak:

Screenshot 2021-09-30 at 7.51.08

Screenshot 2021-09-30 at 7.51.23

 • Údaj Druh plátce říká, zda jde o klasické DIČ nebo zda to je OSS - v takovém případě se uvádí standardní “tuzemské” DIČ.
 • Periodicita u OSS se musí ručně nastavit na čtvrtelní (asi by se to dalo udělat natvrdo - myslím že to je čtvrtletní v celé EU).
 • Po přidání nové registrace je potřeba pustit Přegenerovat nastavení a zkontrolovat nově vytvořená Období DPH.
 • Údaj Finanční úřad se dává do účetního dokladu - zatím to není kritické. U OSS by mělo být to Územní pracoviště Brno.
 • Ve finále se tam asi nějaké údaje budou lépe skrývat (kontrolní hlášení) a možná tam ani nebude všechno co tam je teď (Daň).

Zaúčtování Přiznání DPH

Doklad už se negeneruje v roletce u tlačítka Přidání v Účetních dokladech. V detailu daňového přiznání je nový aparát:

Screenshot 2021-09-30 at 8.05.13

Důvodem je nutnost mít provázaný Doklad a Přiznání.

Doklady

V okamžiku, kdy existuje více registrací DPH, tak se na hlavičce dokladu objeví roletka pro výběr Registrace a v případě OSS ještě Země plnění:

Screenshot 2021-09-30 at 8.09.12

Následně se v řádcích dokladu vybírají sazby té které země.

Přiznání DPH a OSS

 1. V případě více DIČ se generuje pro každou registraci vlastní přiznání DPH.
 2. Pro OSS je zvláštní aparát: v Účtárna → Daně je nová sekce DPH - OSS a Účtárna → Přehledy je nové Přiznání OSS (zatím jenom jednoduchý sumář, opravdové přiznání ještě není).

Problémy, které se musí postupně dořešit

Tyhle věci se projevují, pouze když zapnuto více registrací daní… Taky tady asi není všechno, budu to případně doplňovat.

Doklady

 • Nové roletky zatím nereagují na Osobu v dokladě. To se částečně vyřeší, částečně je to možná tak trochu jedno, protože OSS faktury se (snad) budou primárně importovat z nějakých e-shopů.
 • Je otázka, jestli by vůbec nemělo existovat nějaké nastavení, jak to funguje a jestli tam ty údaje vůbec mají při běžném pořizovaní být.
 • Roletky zatím nereagují na datum dokladu (asi DUZP, ale možná účetní datum?) - takže se v Zemi plnění nabízí současně Velká Británie a Severní Irsko, což je špatně.
 • Je vůbec otázka, na kterých druzích dokladů by se nové údaje měly objevovat:
  • Vydaná faktura je jasná, tam to být musí.
  • Je to i na Přijaté faktuře - ale to už tak jasné není, teoreticky by mi neměl přijít daňový doklad od plátce v jiné zemi EU vystavený proti DIČ, které mám v jiné zemi EU. Takže by tam měla být vždy ta primární tuzemská registrace. Ale nejsem si tím jistý.
  • Nevím, co s pokladními lístky - příjmový pokladní lístek je v podstatě vydaný daňový doklad. Ale OSS pokladna je snad legislativně nereálná a použitím registrace v jiném členském státě si opět nejsem jistý…
  • Podobně jsou na tom Prodejky - taky je to daňový doklad, ale opět nevím, jestli taková situace vůbec může nastat.
  • Na ostatních dokladech to asi nemá smysl.
  • Je otázka, jak se Smlouvama - tam by se to teoreticky dát dalo, ale nevím jestli vůbec v praxi může nastat taková situace, aby to bylo potřeba.

Filtr na Období DPH

Pokud existuje více registrací, tak je filtr rozbitý, protože se tam dají období pro všechny registrace:

Screenshot 2021-09-30 at 8.33.02

 • Filtr se používá v sestavách - tam se to dá vyřešit novým parametrem Registrace daně a v Období DPH by potom bylo to jedno konkrétní vybrané období.
 • Taky to je v prohlížečích (primárně Dokladů) - tady nevím, co s tím - asi se tam ta Registrace bude muset vybírat taky - ale bude se muset nějak vyřešit stav, kdy žádná registrace vybraá není, protože chci vidět všechny doklady…
 • Teoreticky by ten parametr Registrace šel nějak geniálně zabudovat přímo do parametru Období - nějaké spodní/boční taby nebo tak něco.

Položky

Na Položkách je jednoduchý aparát pro zadávání prodejních cen (s daní / bez daně), k tomu se zadává sazba daně (základní / snížená atd.) a celé to má přesah přes nastavní až do prodejek a kasy.
Je to primitivní, ale v podstatě to dobře a jednoduše funguje.

V případě, že hrozí nebezpečí, že doklady obsahují jiné sazby/procenta DPH než klasické tuzemské, tak nastavává problém s výpočtem ceny, která je včetně daně.
Nemá to jednoduché řešení a do budoucna - pokud to bude potřeba - se bude muset udělat nějaký komplexní aparát na zadávání cen. Ale asi to teď není kritická věc.

Přiznání DPH

Přiznání OSS je jenom nastřelené, ale dotáhnout to až do fáze XML souboru pro podání není problém. Nejsou ještě dořešeny měny (musí se nachystat aparát pro stahování kurzů z ECB) - ale to je až záležitost podání.

Klasická přiznání DPH pro jiné členské státy EU vůbec nejsou vyřešená - používá se české přiznání s tím, že až to v praxi nastane, bude se to řešit. Mírně jsem to zkoumal a ty principy jsou víceméně totožné jako u nás (včetně mechanismu řádků přiznání, do kterých se vysčítávají částky). Bohužel dokumentace v angličtině je dost chudá a bude to chtít stát po státu zkoumat a ideálně řešit s někým, kdo to zná.

Zaúčtování DPH

 • Zatím nejsou vyřešeny měny, tj. u jiných DIČ a OSS to nezafunguje dobře.
 • Celý mechanismus je přepracovaný a měl by fungovat lépe (problém se zaokrouhlením) - ale bude se to muset otestovat.
 • Nejsou dotaženy do konce účty a účtopoložky pro odvod/platbu daně (to bude chtít možná nějakou diskuzi na téma více dič - více analytik).
 • Není dořešeno uzavírání dokladu - doklad se vygeneruje “žlutý” a musí se následně uzavřít. Taky je otázka, jestli umožnit přegenerování uzavřeného dokladu (a případně i v uzavřeném období).

Je to nahrané na serveru shng - tj. ve všech databázích, kde URL začíná na shng.shipard.app.

Chci se zeptat, jestli je někde na daňovém dokladu možnost volit, ke které registraci dani se ten doklad vztahuje. Nebo jestli ta možnost na dokladu se zjeví, až těch registraí je více než jedna.

Musíš mít aspoň dvě registrace.

Po vygenerování účetního dokladu pro odvod DPH se mě nevyplňuje bankovní spojení na finanční úřad.

Ještě se chci zeptat, do účetního dokladu je formát VS pro řádek odvodu DPH daný napevno? nebo se dá nějak ovlivnit. Mě teda vyhovuje, tak jak to je, ptám se, jen abych byl chytřejší

Jako myslíš tohle?
Screenshot 2021-10-18 at 7.56.04

To se dohledává z předchozího dokladu - tj. tak jak se to dělalo doposud.
Bude se to asi muset časem nějak dořešit - možná by se to dalo zadávat na Registraci daně.
Podobný problém je i s těmi účtopoložkami pro odvod / vratku DPH.

To se taky bere z minulého dokladu.

Podle mne to opravdu bude chtít nějaké nastavení, protože při více DIČ v tom bude dost zmatek…