Soumraková čidla

Pokračování diskuze z ZigBee a Raspberry Pi:

Není mi moc jasné, jak vyřešit to, že:

  1. když je zhasnuté a začne být tma, tak se rosvítí světla
  2. tím pádem bude čidlo hlásit dostatečné osvětlení a nepůjde zjistit, že už se může zhasnout

Asi jediné řešení by bylo umístit to čidlo vně budovy a najít nějaké vhodné úrovně osvětlení, kdy se má zhasnout / rosvítit.

Nebo by se muselo občas zhasnout a pak buď rosvítit nebo ne.

Přesně tuto úvahu jsem měl taky, takže jsem to čidlo umístil, že se dívá mezi 4 a 5 patrem na schodiště do oken. Není problém případně to čidlo přemístit kamkoliv jinam, ale není to čidlo do exteriéru.

Něco takového by mohlo jít aj ven…