Terminologie prvků aplikace

Potřebovala bych ujasnit pár pojmů, které se používají pro prvky aplikace (menu, prohlížeč,…).

Níže jsou obrázky, na kterých jsou pojmy označené čísly a pod obrázky je můj komentář. U některých jsem napsala pojem, kterých bych použila já, ale nejsem si jím jistá. Pokud byste pro pojem měli označení, které používáte, napište ho, prosím, do komentáře (nemusíte všechny).

terminologie1

 1. Menu - a pro jednotlivé části menu položky menu.
 2. Pro tyto ikony mi chybí pojem. Asi by se dalo použít agendy? Další možnost by byla pojem vynechat a nějak ho obcházet (např. ikony vlevo).
 3. Sekce? Sekce došlé pošty?
 4. Stejný problém jako u bodu 2. Agendy, detaily, nebo radši pojem opět vynechat?
 5. Zde vůbec nevím, jaký pojem bych použila. Zatím jsem skončila u přepínání.

terminologie2

 1. Agendy - opět stejný problém. Použít pojem Agendy, nebo pojem vynechat a obcházet ho?
 2. Položka seznamu - nebo se radši přizpůsobit dané agendě (tzn. doklad, osoba,…)?
 3. Karta prohlížeče vs Záložka prohlížeče vs jiný pojem.
 4. Detaily?

terminologie3

Obrázek se týká sítě v IT.

 1. Použít termín submenu, podmenu, nebo nějaký jiný?

terminologie4

Rozřazení prohlížeče položek.

 1. Opět by se dalo použít submenu, nebo podmenu. U položek by se asi dalo použít označení “Kategorie položek”, ale označení by se poté muselo měnit podle prohlížeče, ve kterém bychom se nacházeli.

Pokud vás napadne nějaký další pojem, který jsem vynechala, nebo by jste si nějaký chtěli také ujasnit, ozvěte se v komentáři.

 1. Ok. Menu a jednotlivě položky menu, případně horní menu nebo Hlavní menu, když to bude zrovna nejvýstižnější a úderné. Používání “umístění” lidem velmi usnadňuje orientaci.
 2. Nazval bych to Podmenu vlevo.
 3. Tady je situace mnohem složitější. Dashboard dnes není jen členění došlé pošty. Například v sekci Úkoly mohu zadat úkol k řešení. V sekci Vedení mohu zadat úkol nebo diskuzi. V Pokladna mohu zadat pokladní lístek. V Banka bankovní výpis a například Problémy mají nejširší možnosti další komunikační funkčnosti. Založím tedy nové téma “Co to ten dashboar vlastně je?”
  Nicméně zatím bych se přikláněl k pojmenování Sekce, případně Sekce dashboardu.
 4. Viz 2., tedy Podmenu vpravo.
 5. Přepínání, případně Přepínání náhledu je fajn. Myslím, že by bylo dobré najít cestu, jak tyto přepínače sloučit s přepínači pohledů a “štítky” vpravo nahoře v šedém poli. (na obrázku nad číslem 4)
 6. Viz 2. a menší ikony vlevo dole bych k tomu přiřadil. Jde totiž o stejné Podmenu vlevo - méně používané volby.
 7. Je to Položka v položkovém menu. Každé Podmenu může vést k jiným možnostem. Tady bych se rád vyhnul zobecnění ve chvíli, kdy není přítomen obrázek, tedy se přikláním ke konkrétnímu pojmenování v daném Podmenu (osoba, doklad …, jak navrhuješ)
 8. Pokud se shodujeme, že jsou to Položky v položkovém menu, tak jde o Záložku. Například v Podmenu Účetní doklady mám pět Záložek.
 9. Podmenu vpravo.
1 Like

Vždycky jsem měl za to, že 7 je řádek prohlížeče a 8 jsou spodní záložky [prohlížeče].

Do textu příspěvku jsem přidala ještě dva obrázky s body 10 a 11, které se týkají bočního menu prohlížeče (položky, IT).

Řádek prohlížeče a Spodní záložky - souhlas.

Obrázky 10 a 11 zobrazují zase klasické schéma:

 • Nahoře je vybraná (zvýrazněná) položka Menu, které bych tedy začal říkat Hlavní menu
 • V levém Podmenu rovněž svítí vybraná položka
 • Zvýrazněné členění je tedy Podmenu Podmenu…
 • Možná by se tomu mohlo říkat Submenu ale když David logicky řádek prohlížeče nazval Řádkem prohlížeče, volil bych pro červeně zvýrazněné Menu prohlížeče
  Jen se to názvosloví musí ustálit.