Testovat nové vytváření PDF souborů - netisknou se v sestavách fonty awesome

je to například vidět, když se vygeneruje PDF ze saldokonta.