Účetní deník filtrování podle částky (desetinná tečka-čárka)

Při filtrování podle částky v deníku se musí částka zapsat přesně s desetinnou tečkou, bohužel ne s čárkou z numerické kostky. Bylo by ideální mít možnost zadat obojí a po potvrzení ENTER převést na potřebný tvar