Účetní deník - sloupec majetek

Prosím doplnit do účetního deníku položku majetek včetně. možnosti fitrace

Podle majetku lze filtrovat, ten filtr je schovaný v pravé roletce.