Upomínky tisknou datum narození a RČ

Bylo by dobré, aby toto bylo potlačené stejně, jako je to u vydaných faktur