Workflow jako schvalovací schémata?

Připravuješ něco jako jednoduché Schvalovací workflow ?

Tedy něco jako předpis kdo musí schválit krok aby dokument ne jen dokladech mohl:

 • workflow stav
 • Být uhrazen zaúčtován, stornován…
 • Odeslán

Nic složitého jen by to mohlo hromadněji dosazovat osoby;

Dávat jim na nástěnce nebo denním přehledu seznam toho co mají vyřídit

Je to jedno z otevřených témat.

Proběhly nějaké diskuze, a ukázalo se, že to je docela široká a komplexní problematika - i když by se to dělalo jednoduchou formou. Takže se nedá očekávat, že by se to řešilo v nejbližší době.

Aby se s tím dalo začít, je potřeba:

 • Udělat nějakou přípravnou analýzu ohledně toho, co všechno by to mělo umět
 • Vymyslet, jak se to zapracuje do stávajícího řešení
 • Začít řešit přípravné práce - bude potřeba domyslet minimálně číselníky, které to bude potřebovat (debatovalo se o organizační struktuře firmy, která dnes vůbec neexistuje - bez ní to nepůjde)
 • Patrně bude potřeba oprášit nastavení přístupových práv a rolí - současná podoba na to nebude stačit

V tomto tématu pokračujte prosím zde:

Souhlas, netlačil bych to do nějaké zásadní složitosti asi by stačily:

 • role uživatele pro workflow 1:N

 • Střediska povýšit na organizační strukturu a Osobě umožnit zatřidění do rolí

 • Schéma oběhu pro dokladovou řadu a role, kde se řekne co se musí odfajfknout nebo vyplnit aby se doklad dal přepnout ze stavu 1 do stavu 2

 • Mimo stávajích stavů chybí asi jen stav kontroly, Hrazení

 • Asi by bylo dobré mít tabulkový přehled hlavně dokladů a nových Osob, které mám k vyřízení

Nebráním se klidně nové hierarchické organizační struktuře, se středisky to hodně souvisí.