Zadávání ceny v řádku dokladu cenou celkem

Na řádku dokladu se zadává množství a cena za jednotku - z toho se potom vypočítá cena celkem. Všichni si na to tak nějak zvykli a naučili se s tím žít.

V mnoha situacích je to ovšem problematické, protože celková cena je často vůči počtu jednotek “nepřátelská” a cena za jednotku vychází na mnoho desetinných míst.

Řešení spočívá v možnosti zadat celkovou cenu a cenu za jednotku vypočítat jako cena celkem děleno počet jednotek. Tohle doklady dlouho umí, ale dosud nebyla možnost to na řádku dokladu zapnout.

Zkusil jsem to experimentálně udělat primitivním způsobem, který není moc elegantní, ale je funkční:

V řádku dokladu jsou obě ceny, na konci je nová roletka, kde se přepíná mezi cenou za jednotku a cenou celkem.

  1. Je potřeba si to zapnout v Laboratoři (Testovat přepínání ceny celkem v řádcích dokladů).
  2. Funguje to zatím jen na fakturách přijatých.
  3. Když se to zapne, tak se to začne uplatňovat i na importy dokladů z ISDOCu.

Zkusím to otestovat

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.